Ekonomisk ordlista

Vi på Klara Lån reder ut ekonomiska begrepp och termer. Vad är egentligen en högkostnadskredit? Vad innebär amortering och hur räknar man ut den effektiva räntan? Finansvärlden är fylld av mer eller mindre komplicerade ord och termer. Här får du svar på alla dina funderingar om vad de betyder.

Vad är KALP (“Kvar Att Leva På”)? Kalkyl och räkneexempel

KALP, eller "Kvar Att Leva På", är en ekonomisk kalkyl som ofta används av banker för att bedöma en persons förmåga att återbetala ett lån. I denna artikel kommer vi att titta närmare på hur KALP används, vilka faktorer som tas i beaktning och hur beräkningen genomförs. Läs mer.

Martin Blohm
Martin Blohm
Vad är ränteavdrag och hur fungerar det?

När du som privatperson tecknar ett lån som du betalar ränta för, har du möjlighet att dra av delar av räntekostnaderna i din inkomstdeklaration. Det är detta som kallas för ränteavdrag. Läs mer om hur ränteavdrag fungerar för privatlån.

Martin Blohm
Martin Blohm
Vad är ett konsumtionslån?

Ett konsumtionslån är, precis som namnet antyder, ett lån avsett för privat konsumtion. Här kan du läsa mer om vad det innebär för dig som privatperson.

Jonathan Flyxe
Jonathan Flyxe
Vad är en långivare? Vi förklarar

En långivare är någon som lånar ut pengar till en annan part. Långivaren kan exempelvis vara en bank, ett kreditinstitut eller kreditmarknadsbolag, ett betalningsföretag eller till och med en privatperson. Läs mer!

Martin Blohm
Martin Blohm
Vad är Upplysningscentralen (UC) och vad är deras uppgift?

UC som står för Upplysningscentralen ägs till stora delar gemensamt av några av landets storbanker. Organisationen syftar främst till att tillhandahålla information om lån och skulder i landet. Läs mer om UC.

Jonathan Flyxe
Jonathan Flyxe
Vad är en kreditupplysning?

En kreditupplysning görs varje gång du som privatperson ansöker om ett lån eller kredit. Upplysningen syftar till att samla och kartlägga en låntagares eller ett företags förmåga att betala av lånet. Läs mer om vad en kreditupplysning innebär och vad som kan vara bra att känna till som privatperson.

Martin Blohm
Martin Blohm
Löptid för lån – Hur fungerar det?

Löptid är en benämning för den tidsperiod där du som låntagare förväntas betala tillbaka ett lån inom. Tidsspannet kan variera mellan några få månader och flera år. Läs mer om vad löptid innebär och vad som kan vara bra att känna till som privatperson.

Jonathan Flyxe
Jonathan Flyxe
Vad är kreditinstitut? Vi förklarar

Kreditinstitut är en benämning för de företag och organisationer som erbjuder någon form av lån eller kredit. Här kan du läsa mer om vad ett kreditinstitut innebär och vad som kan vara bra att känna till som privatperson.

Martin Blohm
Martin Blohm
Vad är dröjsmålsränta och varför är det viktigt att känna till som privatperson?

Dröjsmålsränta syftar på den avgift som du som låntagare är skyldig att betala om du inte betalar av din skulder i tid. Här beskriver vi mer kring vad dröjsmålsränta är och vad det innebär för dig som privatperson. Läs mer!

Jonathan Flyxe
Jonathan Flyxe
Betalningsföreläggande

Ett betalningsföreläggande är en anmodan om att betala en skuld, alltså ett krav, som utfärdas av Kronofogden. Vem som helst som anser att någon annan är skyldig dem pengar kan ansöka om ett betalningsföreläggande hos Kronofogden. Läs mer om vad det innebär och hur du kan agera vid ett betalningsföreläggande.

Jonathan Flyxe
Jonathan Flyxe
Konsumentkredit - Lån för privat konsumtion

Med konsumentkredit menas i de flesta fall ett lån, eller annan kredit, som är avsett för privat konsumtion och inte förutsätter någon säkerhet. Vanliga exempel på konsumentkrediter är privatlån och avbetalningskrediter. Läs mer om konsumentkredit!

Jonathan Flyxe
Jonathan Flyxe
Vad räknas som höginkomsttagare, medelinkomsttagare och låginkomsttagare?

Var går egentligen inkomstgränsen för låg-, medel- och höginkomsttagare ? I den här texten förklarar vi detta samt diskuterar mer ingående kring medel- och medianinkomsten i Sverige.

Martin Blohm
Martin Blohm