Vad är kreditinstitut? Vi förklarar

Martin Blohm
Martin Blohm

Kreditinstitut är en benämning för de företag och organisationer som erbjuder någon form av lån eller kredit. Det kan både handla om banker och kreditmarknadsbolag. I den här texten går vi igenom vad ett kreditinstitut innebär och vilka rättigheter du som privatperson har vid ett lån av just ett kreditinstitut.

Vad är ett kreditinstitut?

Ett kreditinstitut är en juridisk samlingsterm för alla organisationer som erbjuder en tjänst där de kan låna ut pengar till konsumenter och i vissa fall till andra företag. Kreditinstitut är att betrakta som det mer formella sättet att benämna kreditgivare eller långivare, som är mer vanligt förekommande i folkmun.

Vilket bolag som helst har däremot inte rätt att ses som ett kreditinstitut, utan det krävs ett särskilt tillstånd som beviljas av Finansinspektionen. Detta tillstånd är alltså nödvändigt för att kunna erbjuda lån och krediter. Är du som konsument osäker på om ett företag som erbjuder lån är seriöst, är det möjligt att kolla upp om de har fått sitt tillstånd beviljat på Finansinspektionens företagsregister.

När ett kreditinstitut väl blir beviljat sitt tillstånd, står företaget eller organisationen under tillsyn av Finansinspektionen samt konsumentverket. Företaget är även skyldig att kontinuerligt rapportera in uppgifter till Finansinspektionen för att behålla tillståndet.

Kreditinstitut definition

Ett kreditinstitut definieras som ett företag som har rätt att erbjuda kredit eller lån till en konsument. Detta är vidare en juridisk term, vilket bland annat grundar sig i förekomsten i just juridiska sammanhang som konsumentkreditlagen. Det finns många regleringar och bestämmelser för dessa typer av bolag, med det huvudsakliga syftet att skydda konsumenten.

Låneinstitut

Precis som kreditinstitut, syftar låneinstitut på företag som erbjuder någon form av lån eller kredit till privatpersoner eller andra företag, alltså en kreditgivare eller långivare. Just i juridiska sammanhang används ordet kreditinstitut snarare än låneinstitut, vilket kan vara att betrakta som en av de stora skillnaderna när det kommer till de två olika termerna.

Låneinstitut synonym

Låneinstitut brukar allt som oftast betraktas vara synonymt med kreditinstitut och innebär som nämnt alltså ett företag som erbjuder någon form av lån eller kredit inom verksamheten. Det går visserligen att påstå att det finns en skillnad i betydelse, där kreditinstitut utöver att erbjuda krediter även erbjuder inlåning. Men generellt sätt används de två termerna som synonymer.

Kreditinstitut i Sverige

På senare tid har bolag som erbjuder lån blivit allt fler i landet, vilket har lett till en ökad konkurrenssituation bolagen emellan. Detta har bland annat inneburit en ökad risk för att företag beviljar lån till de som egentligen inte har råd att ta dem. Däremot är den ekonomiska kravställningen från kreditinstitutet till låntagaren en av punkterna som behandlas i konsumentkreditlagen. För tydlighetens skull innebär detta alltså att kreditinstituten bara ska erbjuda lån till personer som förväntas kunna betala tillbaka dem.

Räknas banker som kreditinstitut?

Utöver kreditmarknadsbolag betraktas även bankerna i landet som kreditinstitut. Båda typerna av kreditinstitut behandlas under samma regelverk och kräver samma tillstånd av Finansinspektionen.

Sammanfattning och avslutande råd

Ett kreditinstitut är alltså en organisation eller ett företag som har rätt att erbjuda ett lån eller en kredit. Dessa bolag måste först och främst ansöka om tillstånd hos Finansinspektionen för att sedan få detta beviljat för att över huvud taget kunna bedriva en verksamhet som erbjuder lån. Nedan listar vi våra bästa råd som kan vara bra att tänka på för dig som privatperson.

  • Var noggrann med att se över om du kommer ha råd att betala lånet.
  • Var medveten om dina rättigheter som konsument enligt konsumentkreditlagen.
  • Läs noga igenom ditt låneavtal.
  • Jämför olika långivare för att hitta ett så förmånligt erbjudande som möjligt.

Relaterade inlägg

Vad är konsumentkreditlagen och hur fungerar den?

Konsumentkreditlagen (2010:1846) reglerar bestämmelser kring avtal av krediter mellan privatpersoner och företag. Här går vi igenom vad konsumentkreditlagen är och hur den kan gynna dig som privatperson.

Martin Blohm
Martin Blohm
Så funkar lån via en låneförmedlare

En låneföremedlare hjälper dig att jämföra räntor och villkor för lån hos flera olika långivare och banker. Genom att söka lånet via en låneförmedlare kan du ofta få en lägre ränta jämfört med om du sökt direkt hos en långivare.

Jonathan Flyxe
Jonathan Flyxe
Lösa lån i förtid – vad gäller?

Som låntagare har du enligt konsumentkreditlagen rätt att betala av och därmed säga upp ditt lån i förtid. Däremot är det viktigt att vara medveten om eventuella tillkommande kostnader som kan skilja sig åt beroende på vilken typ av lån du har. Läs mer som gäller vid uppsägning av ett lån i förtid.

Jonathan Flyxe
Jonathan Flyxe