Vad är ett konsumtionslån?

Jonathan Flyxe
Jonathan Flyxe

Konsumtionslån – definition och betydelse

Ett konsumtionslån är, precis som namnet antyder, ett lån avsett för privat konsumtion. Konsumtionslån förutsätter ingen säkerhet, du behöver alltså inte belåna en tillgång som en bil eller bostad för att teckna ett konsumtionslån.

Konsumtionslån marknadsförs under många olika namn. Vanliga exempel är privatlån, blancolån och snabblån. Även mindre krediter som avbetalningslån, kontokrediter och vanliga kreditkort räknas som konsumtionslån och omfattas av samma lagstiftning (konsumentkreditlagen).

Faktum är att du även tecknar en form av konsumtionslån när du köper en vara mot faktura. Vid fakturaköp får du nämligen uppskov med betalningen fram till fakturans förfallodatum. Det här innebär att du i praktiken lånar pengar under tiden.

⁠Eftersom det inte krävs någon säkerhet för att teckna ett konsumtionslån är du som låntagare fri att använda pengarna till precis vad du vill (så länge det är lagligt). Pengarna du lånar är inte knutna till en specifik vara eller ett särskilt ändamål, vilket exempelvis ett bolån eller billån med säkerhet är.

Att det inte krävs någon säkerhet för att teckna konsumtionslånet innebär dock inte bara fördelar, som större frihet att spendera pengarna på vad du vill. Man ska inte glömma att konsumtionslån i regel är dyrare än vad lån med säkerhet är. Anledningen är återigen att det inte finns någon säkerhet i botten för lånet.

Vid ett konsumtionslån har långivaren därför ingen tillgång de kan kräva in om låntagaren inte kan betala i tid och lånet förfaller.

Avsaknaden av en underliggande säkerhet innebär därför, rent statistiskt sett, att långivaren utsätter sig för en större ekonomisk risk (kreditrisk). För att kompensera för den risken, och de fall då en låntagare inte kan betala, tar långivaren ofta ut en högre ränta och/eller lägger på extra avgifter.

Konsumtionslån kan vara på i stort sett vilket belopp som helst från några hundralappar till 600 000 kronor. Just 600 000 kronor är den övre gränsen för renodlade konsumtionslån. Vill du låna ett större belopp än så inom ramen för ett och samma lån krävs en säkerhet,

Kort om konsumtionslån:

 • Konsumtionslån kräver ingen säkerhet
 • Du är fri att använda konsumtionslånet till vad du vill
 • Möjligt att låna upp till maximalt 600 000 kr
 • Ofta högre ränta än på motsvarande lån med säkerhet
 • Räntan sätts i regel på individuell basis (men inte alltid)
 • Kallas ofta privatlån eller blancolån

Vad kostar ett konsumtionslån?

Den främsta kostnaden för ett lån är räntan. Konsumtionslån är inget undantag från den regeln. När du tecknat ett konsumtionslån kommer du att betala ränta för lånebeloppet fram tills den dagen du betalat tillbaka lånet.

Räntan på konsumtionslån sätts i de flesta fall individuellt efter kreditprövning. Det här innebär i praktiken att det är dina personliga ekonomiska förutsättningar och din kredithistorik som ligger till grund för räntesättningen.

Vid kreditprövningen och räntesättningen tittar långivaren på faktorer som din inkomst, anställningsform, boendesituation, befintliga skulder och om du haft några tidigare betalningsproblem. Har du en god inkomst, fast anställning, lite eller inga befintliga skulder och inga betalningsanmärkningar har du också god kreditvärdighet. Då har du goda möjligheter att få en bra ränta och därmed ett billigt lån.

Har du däremot en skakigare ekonomi och kredithistorik, t. ex. på grund av låg inkomst, osäker anställning, omfattande skulder eller betalningsanmärkningar, är din kreditvärdighet inte i toppskick. Då anser det vara mer riskfyllt att låna ut pengar till dig och långivaren kommer i typfallet ta ut en högre ränta, om de alls beviljar lånet. Något som innebär att det blir dyrare att låna.

Det finns även konsumtionslån som kommer med en fast räntesats för alla låntagare. Vilket är ett vanligt upplägg för kreditkort, vissa kontokrediter och avbetalningskrediter. En fast räntesats är även ett vanligt förekommande upplägg vid medlemslån, exempelvis de som erbjuds av fackföreningar och andra medlemsorganisationer. Räntan är då centralt framförhandlad av den aktuella organisationen och gäller för alla som kvalificerar sig för lånet.

Konsumtionslån med en fast räntesats för alla som kvalificerar sig för lånet har både för- och nackdelar. En uppenbar fördel är att du vet direkt vad lånet kommer att kosta, vilket gör det enklare att planera din ekonomi på sikt.

En fast räntesats är också en fördel om du har tillräckligt god kreditvärdighet för att kvalificera dig för lånet men samtidigt kanske inte har jättehög inkomst eller något som annat som innebär att din kreditvärdighet inte är perfekt.

Ett lån med fast ränta, som ett medlemslån, kan då ge dig en bättre ränta än vad du skulle fått på egen hand hos en långivare som tillämpar individuell räntesättning.

Återbetalningstiden påverkar konsumtionslånets kostnad

Hur mycket ett konsumtionslån kommer att kosta dig påverkas av flera faktorer. Den främsta faktorn som avgör månadskostnaden är som vi sett räntan följt av eventuella avgifter. Men även återbetalningstiden (kallas även löptid) har en stor inverkan på lånets kostnad.

När du tecknar ett konsumtionslån som ett privatlån ska du även välja återbetalningstid, alltså hur länge du vill ha lånet. Det finns för- och nackdelar både med korta och lite längre återbetalningstider.

Med en längre återbetalningstid får du en lägre månadskostnad för ditt konsumtionslån. Du sprider helt enkelt ut återbetalningen av lånet över fler tillfällen och amorterar därför mindre vid varje betalningstillfälle. Något som innebär att du får en lägre månadskostnad.

Samtidigt innebär en längre återbetalningstid att ditt konsumtionslån blir dyrare totalt sett, eftersom du också betalar ränta för pengarna under en längre tidsperiod.

Omvänt så innebär ett konsumtionslån med en kortare återbetalningstid att du får en högre månadskostnad. Återbetalningen av lånebeloppet delas nu upp på färre tillfällen, vilket innebär att du ska betala in en större summa vid varje månad (eller var tredje om du betalar kvartalsvis). Den totala räntekostnaden blir däremot lägre.

Om man tittar på den totalkostnaden för lånet är det därför mer fördelaktigt med en kortare återbetalningstid. Kom ihåg att du alltid kan anpassa din amorteringstakt och betala in mer än det minsta möjliga månatliga amorteringsbeloppet och på så sätt snabbare få ner räntekostnaden.

Vem kan ansöka om konsumtionslån?

Det finns inga formella begränsningar för vem som kan ansöka om ett konsumtionslån annat än att du måste vara minst 18 år gammal och ha förutsättningar att betala tillbaka lånet. Det senare innebär i praktiken att du behöver ha någon form av inkomst.

Ett annat krav du inte kommer undan är att du inte får ha några skulder hos Kronofogden. Ingen seriös långivare kommer att erbjuda dig ett konsumtionslån om du har ett aktivt skuldsaldo hos Kronofogden.

Du behöver även ha tillräckligt ekonomiskt utrymme för att klara återbetalningen av lånet, oavsett inkomst. Har du höga fasta kostnader, till exempel på grund av en hög boendekostnad eller omfattande skuldsättning, kan det bli svårt att få ett konsumtionslån även om du har en förhållandevis bra inkomst.

Det är till syvende och sist den aktuella långivaren som bestämmer om du kan teckna ett konsumtionslån hos dem eller inte. Alla långivare har en uppsättning grundkrav som du behöver leva upp till för att alls kunna ansöka hos dem. De här kraven kan skilja sig åt en del från en långivare till en annan.

En del långivare kan ha lite tuffare krav än andra. Vissa kan exempelvis kräva att du är minst 23 år gammal, medan det hos andra räcker med att du fyllt 18 år. Vissa långivare accepterar sökanden som har betalningsanmärkningar, andra gör det inte.

En del långivare har tuffare inkomstkrav och kan kräva årsinkomster på omkring 200 000 kronor eller mer för att alls behandla din ansökan. Hos andra räcker med årsinkomst på 100 000 kronor. Inkomstkraven tenderar av uppenbara skäl att bli tuffare ju mer pengar du vill låna. Du behöver till exempel en högre inkomst om du vill låna 500 000 kronor än vad som är fallet om du är ute efter ett snabblån på ett par tusen kronor.

Typiska krav för konsumtionslån:

 • Du är minst 18 år
 • Har en årlig inkomst på ca 100 000 kr eller mer
 • Inga skulder hos Kronofogden
 • Bosatt och folkbokförd i Sverige
 • Svenskt BankID och bankkonto

Hur stort konsumtionslån kan jag få?

Hur mycket pengar du kan låna genom ett konsumtionslån beror på flera olika saker. Till att börja med har vi den beloppsgräns som den aktuella långivaren tillämpar. Vissa långivare erbjuder lån från 20 000 kronor hela vägen upp till 500 000 eller 600 000 kronor. Andra satsar på lite mindre konsumtionslån och erbjuder lånebelopp från 1 000 kronor upp till maximalt 50 000 kronor. Hos andra kan spannet av möjliga lånebelopp se annorlunda ut.

Det är dock inte bara långivarens maximala lånebelopp som sätter gränser för hur mycket du kan låna. Ännu viktigare och den främsta faktorn som avgör hur mycket du kan låna är dina personliga ekonomiska förutsättningar.

Efter att du skickat in din låneansökan görs alltid en kreditprövning. Vid kreditprövningen tittar långivaren på dina ekonomiska förutsättningar, exempelvis inkomst, boendesituation, om du har fast anställning, eventuella betalningsanmärkningar och vilka fasta kostnader du har.

Något förenklat kan man säga att saker som hög inkomst, låga fasta utgifter, låg skuldsättningsgrad, fast anställning etc. innebär att du har en god betalningsförmåga. Då är det också sannolikt att du kan låna ett större belopp.

På samma sätt (fast tvärtom) så innebär en låg inkomst, hög skuldsättning, osäker eller ingen anställning alls och liknande att din betalningsförmåga inte är lika god. Då kommer du inte heller ha möjlighet att låna lika mycket pengar som en person som har en starkare betalningsförmåga.

Ett sätt att förbättra dina chanser att låna ett lite högre belopp är att ansöka om konsumtionslånet tillsammans med en annan person, en medsökande. Ni är då två personer som står på låneavtalet och delar på ansvaret för att lånet återbetalas i tid. Långivaren kommer också att ta med bådas inkomster i beräkningen när de tittar på din ansökan. På så sätt får långivaren en extra trygghet och kan därför ofta erbjuda dig ett högre lånebelopp än vad du skulle fått på egen hand.

Att tänka på innan du söker ett konsumtionslån

Funderar du att ansöka om ett konsumtionslån? Tänk på det här innan du bestämmer dig:

Behöver du verkligen ett konsumtionslån?

Alla lån kostar pengar. När du tecknar ett konsumtionslån ska du också betala ränta och sannolikt även vissa avgifter. Vad planerar du att använda konsumtionslånet till? Om syftet är att köpa något som inte är absolut livsnödvändigt kan det vara värt att fundera på om du kan finansiera köpet med egna pengar istället. Kanske kan du lägga undan lite pengar varje månad och spara ihop till den där resan eller prylen du vill ha. Det blir alltid billigare än att låna.

Hur stort konsumtionslån behöver du?

Ett råd som aldrig går ur tiden är att aldrig bör låna mer pengar än man verkligen behöver. Vad lånar du pengar till? Oavsett om syftet är renovering hemma, resa, inköp av konsumtionsvaror eller något annat så är det klokt att göra en budget och ta reda på hur mycket pengar du behöver innan du skickar iväg en låneansökan.

Kolla även om du kan delfinansiera köpet med egna pengar. Varje extra krona du lånar innebär en ökad räntekostnad. Därför är det klokt att hålla lånebeloppet så långt som möjligt.

Hur stor månadskostnad klarar du av?

Innan du ansöker om ett lån bör du alltid räkna på hur stor månadskostnad du faktiskt klarar av. Gör gärna en budget där du ställer upp alla dina inkomster och fasta utgifter. Då ser du hur mycket pengar du har att röra dig med och hur stor lånekostnad du klarar av varje månad. Lägg gärna till lite extra marginal för oväntade utgifter när du gör din beräkning.

Du kan också överslagsräkna på månadskostnaden för lånet genom att använda den “räknesnurra” som finns på de flesta långivares webbsidor. Genom att använda en sådan kan du se, på ett ungefär, vad ett lån på ett visst belopp och en viss löptid skulle kosta varje månad. Tänk på kostnaden som visas i den här typen räknesnurror bygger på en exempelränta och att det inte är säkert att den ränta du får på ditt konsumtionslån matchar exemplet.

Jämför flera olika konsumtionslån innan du bestämmer dig

Olika långivare har olika profiler, prioriteringar och kan vända sig mot helt olika målgrupper. Dessutom kan processen för, och bedömningen som görs i samband med, räntesättningen se väldigt olika ut. Det här innebär att räntan kan skilja sig åt en hel del för ett lån på och samma belopp beroende på vilken långivare du väljer.

En annan faktor att ta med i beräkningen är att vissa långivare lägger på avgifter ovanpå räntan. Sammantaget innebär detta att den faktiska kostnaden för att låna pengar kan skilja sig åt kraftigt från en långivare till en annan.

Av ovanstående skäl är det alltid klokt att jämföra lånealternativ från flera olika långivare innan du bestämmer dig. Genom att jämföra långivarnas erbjudanden hos en låneförmedlare som oss på Klara Lån kan du se vad ett konsumtionslån kostar i förväg, innan du lånar. På så sätt kan du välja den långivare som erbjuder lägst ränta och avgifter och därmed spara pengar.

Vanliga frågor om konsumtionslån

Vem kan ansöka om konsumtionslån?

Rent formellt kan vem som helst som fyllt 18 år ansöka om ett konsumtionslån. För att faktiskt få lån beviljat behöver du även leva upp till den aktuella långivarens grundkrav och klara den kreditprövningen som alltid görs efter du skickat in din ansökan. Grundkraven för att låna kan skilja sig åt en hel del från en långivare till en annan.

Generellt krävs följande för att ansöka om ett konsumtionslån:

 • Du ska vara minst 18 år vid ansökningstillfället
 • Ha en årlig inkomst på ungefär 150 000 -180 000 kr
 • Vara folkbokförd i Sverige
 • Fri från skulder hos Kronofogden

Betalningsanmärkningar kan vara ett problem hos vissa långivare. De flesta traditionella banker erbjuder exempelvis inte konsumtionslån till personer som har anmärkningar. Med det sagt är det långt ifrån omöjligt att låna bara för att du har en anmärkning eller två. Idag finns ett flertal aktörer på den svenska marknaden som kan erbjuda lån trots att sökanden har betalningsanmärkningar.

Hur länge kan jag ha konsumtionslånet?

När du ansöker om ett konsumtionslån väljer du så gott som alltid återbetalningstid själv. Det brukar finnas möjlighet att välja en återbetalningstid från ett till 15 eller rentav 20 år . Tänk på att återbetalningstiden kommer att påverka lånets kostnad. En kortare återbetalningstid innebär en lägre månadskostnad, men den totala räntekostnaden blir också högre. Omvänt så innebär en kort återbetalningstid en högre månadskostnad, men du får också en lägre räntekostnad totalt och ett billigare lån.

Hur mycket kan jag låna?

Hur mycket du kan låna beror på flera faktorer. Rent teoretiskt sett så är det maximala lånebeloppet för ett konsumtionslån 600 000 kronor. Det är dock inte alla som kan låna så mycket.

Ditt maximala lånebelopp hänger först och främst på dina ekonomiska förutsättningar och din kredithistorik, alltså din uppskattade betalningsförmåga. För att ta reda på hur det står till med den, gör långivarna alltid en kreditprövning efter att du skickat in din ansökan. Om betalningsförmågan bedöms vara god har du goda möjligheter att låna ett större belopp.

Ytterligare en faktor är det maximala lånebelopp som långivaren ifråga erbjuder, Vissa erbjuder större lån. Andra fokuserar på mindre lån med kortare löptider.

Kostar det något att jämföra konsumtionslån hos Klara Lån?

Nej, det är helt gratis för dig som kund att jämföra konsumtionslån och långivarnas räntor hos oss på Klara Lån. Vi tar istället ut en avgift från den långivare du till slut väljer (om du väljer en). Självklart förbinder du dig inte till något förrän du undertecknat ett låneavtal hos en specifik långivare.

Vad kan jag använda mitt konsumtionslån till?

Ett konsumtionslån är ett lån utan säkerhet. Det här innebär att lånet inte är knutet till ett särskilt ändamål eller en specifik vara. Du kan därför använda ditt konsumtionslån till precis vad du vill, så länge det är lagligt förstås.

Vad blir räntan på mitt konsumtionslån?

Räntan bestäms av de olika långivarna. Det är alltså inte vi på Klara Lån som sätter räntan när du ansöker genom oss. Däremot kan du helt kostnadsfritt jämföra flera olika långivares räntor.

De flesta långivare sätter räntan på individuell basis efter sedvanlig kreditprövning. Det är din betalningsförmåga och kredithistorik som ligger till grund för räntesättningen. Om du exempelvis har en god inkomst, fast anställning, lite skulder och inga betalningsanmärkningar så har du goda chanser att få en riktigt bra ränta.

Du kan fortfarande få en fördelaktig ränta även om din kreditvärdighet inte är i topp. Olika långivare gör olika bedömningar och räntan kan variera en hel del beroende på vilken aktör du väljer. Det är just därför det är klokt att jämföra konsumtionslån innan du bestämmer dig.

Relaterade inlägg

Konsumentkredit - Lån för privat konsumtion

Med konsumentkredit menas i de flesta fall ett lån, eller annan kredit, som är avsett för privat konsumtion och inte förutsätter någon säkerhet. Vanliga exempel på konsumentkrediter är privatlån och avbetalningskrediter. Läs mer om konsumentkredit!

Jonathan Flyxe
Jonathan Flyxe
Vad är konsumentkreditlagen och hur fungerar den?

Konsumentkreditlagen (2010:1846) reglerar bestämmelser kring avtal av krediter mellan privatpersoner och företag. Här går vi igenom vad konsumentkreditlagen är och hur den kan gynna dig som privatperson.

Martin Blohm
Martin Blohm
Kreditprövning

Långivare är skyldiga enligt lag att göra en ordentlig kreditprövning innan de beviljar dig ett lån. Här går vi igenom allt du behöver veta om kreditprövningar, hur de påverkar dina chanser att få lån och vad du ska tänka på inför kreditprövningen.

Jonathan Flyxe
Jonathan Flyxe