Vad är en kreditupplysning?

Martin Blohm
Martin Blohm

En kreditupplysning görs varje gång du som privatperson ansöker om ett lån eller kredit. Upplysningen syftar till att samla och kartlägga en låntagares eller ett företags förmåga att betala av lånet. I den här texten berättar vi mer om vad kreditupplysning innebär och vad som kan vara bra att känna till för dig som låntagare.

Vad är kreditupplysning?

För att en långivare ska ha möjlighet att bevilja ett lån eller kredit över huvud taget behöver en kreditupplysning genomföras. Detta regleras i Konsumentkreditlagen. Informationen i kreditupplysningen ger långivaren insyn i låntagarens ekonomiska situation och kan därmed användas som underlag för beslut kring om lånet ska beviljas eller inte.

Utöver att långivaren kan göra en välgrundad riskbedömning över låntagarens betalningsförmåga och därmed minska risken för att betalningen inte kan genomföras, är kreditupplysningen till för att skydda konsumenten.

Att konsumenten skyddas i detta fall grundas i att myndigheterna vill minska risken för att personer ska hamna i skuldproblematik kopplat till för höga lånekostnader. Ett av konsumentkreditlagens syfte är alltså att se till att personer som blir beviljade lån har råd att betala av dem. Detta gör att det idag finns betydligt tydligare krav på både långivare samt kring låntagarens ekonomi för att ett lån eller kredit i slutändan ska kunna bli beviljat.

Vad innebär kreditupplysning?

Informationen i kreditupplysningen är alltså delvis till för att långivaren ska få en uppfattning över låntagarens ekonomiska förutsättningar. Innehållet i kreditupplysningen innefattar personlig ekonomisk information som däremot kan skilja sig åt beroende på vilken typ av kreditupplysning som görs. Vi kommer gå in på olika typer av kreditupplysningar och dess faktiska innehåll senare i texten.

Ett ytterligare syfte som kreditupplysningar har är att motverka penningtvätt och fungerar därmed som ett verktyg för att arbeta mot kriminell verksamhet.

Att göra en kreditupplysning på sig själv

Det är möjligt att göra en kreditupplysning på sig själv. Detta kan göras av flera olika anledningar. Det kan exempelvis grunda sig i att du vill ta reda på dina förutsättningar inför en låneansökan. En ytterligare anledning kan vara att du vill se vilken information som låntagarna kommer att få ta del av. Viktigt att tänka på är att använda en tjänst som exempelvis “Min upplysning” från UC. Detta gör att du inte riskerar att uppfattas som en långivare och att upplysningen registreras, vilket kan påverka din kreditvärdighet.

Är kreditupplysning dåligt?

I vanliga fall behöver någon eller några enstaka kreditupplysningar inte betraktas som någonting negativt. Däremot kan en större mängd kreditupplysningar påverka din så kallade kreditvärdighet negativt, vilket kan göra det svårare att få lån. Anledningen till detta är att långivaren får en uppfattning om att du under senare tid har tagit många andra lån, vilket inte är att betrakta som någonting positivt ur ett riskbedömningsperspektiv.

Hur länge syns en kreditupplysning?

En kreditupplysning finns kvar i 12 månader och används som underlag i långivarens riskbedömning. Det är relevant att förtydliga att det inte bara är kreditupplysningar som ligger till grund för din samlade kredit-score. Som nämnt ovan, kan däremot flertalet kreditupplysningar ha negativ påverkan på din samlade kreditvärdighet.

När försvinner en kreditupplysning?

Efter 12 månader har passerat, kommer alltså kreditupplysningen att försvinna och inte heller komma tillbaka. Om du under en period vet med dig om att du har ansökt om många lån, kan det därför vara en påverkansfaktor i att du har svårt att få lån. Om så är fallet kan ett tips vara att helt enkelt vänta ut tiden tills kreditupplysningarna blir inaktiva.

Olika typer av kreditupplysningar

Det finns två huvudsakliga typer av kreditupplysningar relaterade till lån av privatpersoner. Dessa benämns som personupplysning och mikroupplysning. Det som främst skiljer de olika kreditupplysningarna åt är mängden information som hämtas.

Personupplysning

En personupplysning är den typ av kreditupplysning som oftast görs i samband med en låneansökan. Informationen är mer utförlig och registreras på dig som ansöker om ett lån, vilket innebär att det i slutändan kan påverka din kreditvärdighet. Nedan listar vi vilken information som en personupplysning innehåller.

 • Tidigare kreditupplysningar (inom 12 månader)
 • Namn
 • Adress
 • Uppgifter om inkomst
 • Eventuellt ägande av fastighet
 • Tidigare betalningsanmärkningar
 • Nuvarande lån
 • Betalningsanmärkningar
 • Tidigare låneansökningar
 • Eventuell skuld hos kronofogden

Mikroupplysning:

En mikroupplysning innehåller som namnet avslöjar mindre information än personupplysningen. Denna typ av upplysning påverkar inte heller din kreditvärdighet. Sammanhang där en mikroupplysning kan göras är exempelvis om du ska teckna ett hyreskontrakt eller ett abonnemang. Information i en mikroupplysning

 • Namn
 • Adress
 • Betalningsanmärkningar
 • Eventuell skuld hos Kronofogden

Sammanfattande punkter

 • Kreditupplysningar har flera olika syften.
 • En kreditupplysning finns registrerad i 12 månader.
 • Flertalet kreditupplysningar kan påverka din kreditvärdighet.
 • Det finns olika typer av kreditupplysningar.
 • Det går att göra en form av kreditupplysning på sig själv.

Vi hoppas att denna text har varit till hjälp och gett ytterligare klarhet kring vad kreditupplysningar innebär och vad som kan vara bra att känna till för dig som privatperson.

Relaterade inlägg

Känns det omöjligt att få lån? Så ökar du dina chanser

Att inte bli beviljad lån kan kännas jobbigt och ibland till och med hopplöst. Att få avslag på sin låneansökan kan bero på en rad olika anledningar men de flesta går att göra någonting åt. Läs mer om du kan förbättra dina chanser att få ditt lån beviljat.

Martin Blohm
Martin Blohm
Kreditvärdighet

Din kreditvärdighet är ett mått på din betalningsförmåga och hur stor risk det innebär att låna ut pengar till dig. Kreditvärdigheten spelar därför stor roll när du ansöker om ett lån.

Martin Blohm
Martin Blohm
Konsumentkredit - Lån för privat konsumtion

Med konsumentkredit menas i de flesta fall ett lån, eller annan kredit, som är avsett för privat konsumtion och inte förutsätter någon säkerhet. Vanliga exempel på konsumentkrediter är privatlån och avbetalningskrediter. Läs mer om konsumentkredit!

Jonathan Flyxe
Jonathan Flyxe