Vad är Upplysningscentralen (UC) och vad är deras uppgift?

Jonathan Flyxe
Jonathan Flyxe

UC som står för Upplysningscentralen ägs till stora delar gemensamt av några av landets storbanker. Organisationen syftar främst till att tillhandahålla information om lån och skulder i landet. Med hjälp av information från Skatteverket och olika finansupplysningar innehar UC en stor databas med ekonomi, skuld- och lånerelaterad information. Här berättar vi mer om vad UC är och vad landets största kreditupplysningsföretag innebär för dig som privatperson.

Vad är UC och hur arbetar de?

Genom sin samlade data kan Upplysningscentralen möjliggöra för långivare att bilda sig en uppfattning om en låntagares så kallade kreditvärdighet. Kreditvärdighet kan därmed beskrivas som ett mått på en låntagares betalningsförmåga. Tack vare sin neutrala roll, fungerar UC alltså som en slags informationsgrund för bland annat landets låneinstitut.

En central aspekt hos UC är alltså att verka som en slags brygga mellan långivare och låntagare. De tillhandahåller inte bara data till låneinstituten, utan främjar även medvetenhet och ekonomiskt ansvarstagande för individernas räkning. Med tanke på att långivare enligt lag är skyldiga att grunda ett beviljat lån utifrån låntagarens betalningsförmåga, har UC därför en viktig uppgift i att tillhandahålla korrekt information.

Utöver att tillhandahålla rätt ekonomisk information, syftar UC alltså även till att främja sunda ekonomiska vanor och verkar för att både skydda låntagare och långivare.

UC – kreditupplysning

Varje gång du som privatperson ansöker om ett lån är långivare skyldiga att beställa en kreditupplysning från UC eller något annat kreditupplysningsföretag. När en kreditupplysning på en person beställs kan låneinstitutet därmed skapa sig en bild över huruvida den som ansöker bör bli beviljad lånet eller inte.

Kreditupplysningen kommer därefter att registreras och kan därmed påverka din kreditvärdighet. Flertalet kreditupplysningar indikerar på att du har ansökt om många lån under senare tid, vilket vanligtvis inte ses som någonting positivt hos långivarna.

Att göra en kreditupplysning på sig själv

Via tjänsten UC "Min upplysning" ges individer möjlighet att själv övervaka och hantera sin kreditinformation utan att en registrering görs. Genom att använda denna tjänst kan du som privatperson hålla koll på eventuella förändringar i dina uppgifter samt få insikt i din nuvarande ekonomiska situation.

När du som privatperson gör en kreditupplysning på dig själv genom “Min upplysning” kommer kreditupplysningen alltså inte att registreras och din kreditvärdighet kommer därmed inte heller att påverkas.

UC för företag

Utöver att hantera och tillhandahålla uppgifter på privatpersoner har även UC tillgång till data när det kommer till företag. Det går alltså även att beställa en så kallad företagsupplysning. Företagsanalyserna kan betraktas som något mer komplexa än kreditupplysningar som görs på privatpersoner.

Lån utan UC

Som nämnt tidigare är låneinstituten enligt lag skyldiga att grunda lånebeslut utifrån låntagarens betalningsförmåga. Det går däremot att ansöka om ett lån utan UC. Kreditupplysningen kommer då göras genom ett annat kreditupplysningsföretag. Därmed kommer din kreditvärdighet hos UC inte att påverkas, då kreditupplysningen inte registreras.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis är UC en organisation som bland annat fungerar som en brygga mellan privatpersoner och låneinstitut och syftar både till att tillhandahålla korrekt information och arbeta för en sund och reglerad lånemarknad. Nedan har vi listat några sammanfattande punkter kring vad UC innebär:

  • UC är landets största kreditupplysningsföretag.
  • UC verkar för både låntagaren och långivaren.
  • Din kreditvärdighet kan påverkas av antalet kreditupplysningar.
  • Det går att söka om ett lån utan att gå via UC.

Vi hoppas att denna text har gett klarhet i varför UC finns och vad deras huvudsakliga arbetsuppgifter är.

Relaterade inlägg

UC-score – hur kan jag förbättra mitt kreditbetyg?

UC-score är ett mått på din kreditvärdighet och används i tjänsten Kreditkollen. Här berättar vi mer om vad UC-score är och vad du kan göra för att höja ditt kreditvärde.

Martin Blohm
Martin Blohm
Kreditvärdighet

Din kreditvärdighet är ett mått på din betalningsförmåga och hur stor risk det innebär att låna ut pengar till dig. Kreditvärdigheten spelar därför stor roll när du ansöker om ett lån.

Martin Blohm
Martin Blohm
Lån med och utan säkerhet – så fungerar det

Vad innebär egentligen säkerhet vid lån och vad är skillnaden mellan ett lån med säkerhet och ett lån utan säkerhet? Här reder vi ut just detta samt tar upp hur pantsättning och säkerheter fungerar för olika lån.

Martin Blohm
Martin Blohm