Vad är dröjsmålsränta och varför är det viktigt att känna till som privatperson?

Jonathan Flyxe
Jonathan Flyxe

Vid ansökan om lån finns det många begrepp som kan vara bra att känna till för dig som låntagare. En sådan term är dröjsmålsränta. Dröjsmålsränta syftar på den avgift som du som låntagare är skyldig att betala om du inte betalar av din skulder i tid. Här beskriver vi mer kring vad dröjsmålsränta är och vad det innebär för dig som privatperson.

Vad är dröjsmålsränta?

Dröjsmålsränta är en term som ofta används i lånesammanhang och som hänvisar till den extrakostnad som uppkommer när ett lån inte betalas i tid. Detta kan tillämpas på olika former av skulder, inklusive lån, kreditkortsskulder och andra kreditavtal där du som privatperson är skyldig pengar.

Vad innebär dröjsmålsränta?

En dröjsmålsränta är alltså en tillkommande kostnad för dig som har tagit ett lån som du inte har betalat i tid. Denna avgift har långivaren rätt att kräva av låntagaren och fungerar som en form av kompensation för uteblivna ränteintäkter. Villkor kring sena inbetalningar specificeras antingen redan i låneavtalet parterna emellan eller regleras enligt lag. Hur dröjsmålsränta regleras kommer vi att behandla närmare senare i texten.

Dröjsmålsränta är oftast uttryckt som en procentandel av den obetalda skulden och kan variera beroende på långivarens villkor och typen av skuld. Det är relevant att förtydliga att dröjsmålsräntan tillkommer utöver dina ordinarie avgifter för lånet, vilket gör att det kan bli en dyr affär att inte betala av dina lån i tid.

Hur fungerar dröjsmålsränta?

När du som låntagare skriver på ett låneavtal tillkommer vanligtvis antingen en fast eller en rörlig räntekostnad utöver den faktiska avgiften för summan av lånet. Eventuell dröjsmålsränta tillkommer alltså utöver din ordinarie kostnad för krediten.

Att beräkna dröjsmålsränta

Hur mycket summan för dröjsmålsräntan kan bli är svårt att besvara konkret, då villkor, lånesumma, låneform och låneavtalet alla är betydande faktorer. Däremot är det vanligt att utgå från lånets årliga räntekostnad och höja detta med ett visst antal procentandelar.

Låt oss säga att du har ett lån med en årlig ränta på 5 % och att du missar en månatlig avbetalning på 1 000 kr. Om långivaren tillämpar en avtalad dröjsmålsränta på 10 %, kommer du att behöva betala 1 100 kr nästa månad (1 000 kr i ursprungskostnad och 100 kr i dröjsmålsränta).

Dröjsmålsränta för dig som privatperson

För privatpersoner är det viktigt att förstå begreppet dröjsmålsränta eftersom det kan påverka din övergripande ekonomiska situation en hel del. Om du inte hanterar dina skulder ordentligt och missar betalningar, kan dröjsmålsräntan snabbt öka din skuld och göra det svårare att ha råd med att betala av dina lån över huvud taget . Det är därför klokt att vara medveten om villkoren i dina avtal och se till att du följer dem noggrant.

Råd för dig med flera sena inbetalningar

Om du har hamnat i en situation där du har fått flertalet dröjsmålsräntor och att dina totala räntekostnader blir alltför höga, kan det vara ett alternativ att ta experthjälp. Alla landets kommuner erbjuder kostnadsfri ekonomisk rådgivning för personer med en ansträngd ekonomisk situation. Detta kan hjälpa dig att lägga upp en plan på hur du ska betala av dina skulder för att i slutändan bana väg för en bättre övergripande ekonomisk situation.

Hur regleras dröjsmålsränta?

Som tidigare nämnt finns det två olika huvudsakliga sätt att specificera dröjsmålsräntan på. Det första sättet handlar om att dröjsmålsräntan redan är specificerad i låneavtalet. I en sådan situation är det viktigt att du som låntagare är medveten om vad kostnaden för eventuell dröjsmålsränta i sådana fall skulle bli. För att få svar på detta kan du se över din totala räntekostnad och lägga på den procentandel som finns angiven i avtalet.

När dröjsmålsräntan inte finns angiven i avtalet tillämpas istället räntelagen. I denna lag regleras bland annat just bestämmelser kring dröjsmålsränta. Lagen utgår från Riksbankens referensränta och lägger utifrån denna på 8 procentenheter i tillkommande avgift. Med tanke på att referensräntan är volatil kan avgiften alltså variera från gång till gång.

Sammanfattning

Dröjsmålsränta är en extra kostnad som uppstår när du inte betalar dina skulder i tid. Det är viktigt för privatpersoner att förstå detta begrepp eftersom det kan påverka din ekonomiska situation negativt om det inte hanteras korrekt. Genom att vara medveten om villkoren i dina låneavtal och följa dem noggrant kan du undvika onödiga ekonomiska bördor och hålla din privatekonomi i gott skick.

  • Var medveten om vad dröjsmålsränta innebär för dig som privatperson.
  • Gå igenom dina avtal innan du tecknar lånet för att bli medveten om hur dröjsmålsräntan kommer att regleras.
  • Se till att betala av dina lån i tid för att undvika ökade räntekostnader.
  • Använd den hjälp som erbjuds om du skulle hamna i en ansträngd ekonomisk situation.

Relaterade inlägg

Känns det omöjligt att få lån? Så ökar du dina chanser

Att inte bli beviljad lån kan kännas jobbigt och ibland till och med hopplöst. Att få avslag på sin låneansökan kan bero på en rad olika anledningar men de flesta går att göra någonting åt. Läs mer om du kan förbättra dina chanser att få ditt lån beviljat.

Martin Blohm
Martin Blohm
Vad är en högkostnadskredit?

Högkostnadskrediter är de lån vars effektiva ränta överstiger 30% eller mer av den aktuella referensräntan och kan betraktas som en dyrare typ av konsumtionslån. Dessa lån har i sin tur särskilda lagstiftade bestämmelser som syftar till att fungera som ett skyddsnät för dig som låntagare.

Jonathan Flyxe
Jonathan Flyxe
Vad händer om man inte kan betala sitt lån?

Som låntagare är det viktigt att vara medveten om vad som kan hända om du inte har möjlighet att betala ditt lån. Läs mer om hur påföljderna kan se ut och ta del av våra bästa råd kring hur du kan förbättra din situation i ett sådant läge.

Martin Blohm
Martin Blohm