Vad är ränteavdrag och hur fungerar det?

Martin Blohm
Martin Blohm

När du som privatperson tecknar ett lån som du betalar ränta för, har du möjlighet att dra av delar av räntekostnaderna i din inkomstdeklaration. Det är detta som kallas för ränteavdrag. Ränteavdraget är kanske främst förknippat med bolån men gäller i stort alla typer av lån, med undantag i studielån.

Vad är ränteavdrag?

Ränteavdrag eller räntereduktion, som är den mer förekommande termen bland ekonomer, handlar om din rätt att göra avdrag på dina räntekostnader i din inkomstdeklaration. Avdraget fungerar alltså som en typ av rabatt av staten på dina räntekostnader under året.

Då ränteavdraget är en form av skattereduktion, förutsätts det att det finns en skatt att reducera. Du behöver alltså ha betalat skatt under räkenskapsåret för att avdraget ska vara möjligt.

Ränteavdrag – privatlån

Ränteavdrag gäller alltså inte enbart bolån, utan en skattereduktion är möjlig för i stort sett alla typer av lån. Den låneform som är ett undantag och alltså inte går att få ränteavdrag på är studielån. Detta då lånet redan bedöms vara tillräckligt förmånligt som det är. Nedan har vi listat vanliga exempel på lån där ett ränteavdrag är möjligt.

  • Privatlån
  • Kreditkortsskulder
  • Konsumtionslån
  • SMS-lån eller snabblån
  • Konsumentkrediter (delbetalning med tillkommande räntekostnader)
  • Billån

Automatisk ränteavdrag i deklarationen

Som nämnt, får du ränteavdrag på ditt lån genom din inkomstdeklaration. Detta sker per automatik när du skickar in din deklaration. Däremot kan det vara fördelaktigt att noggrant kontrollera att summan för ränteavdraget stämmer. Det eventuella avdraget betalas sedan ut som en del av din totala skatteåterbäring.

Ränteavdrag på blancolån – regeringsförslag

Regeringen har presenterat ett förslag gällande en sänkning av ränteavdrag för just konsumtionslån (blancolån) som på sikt planeras att leda till en utfasning. I samband med detta vill man höja bolånetaket.

Förslaget innefattar alltså nya bestämmelser för vilka typer av lån där en räntereduktion kan genomföras. Detta kan i praktiken leda till att det inte går att få ränteavdrag för just blancolån, eller andra typer av privatlån längre fram. Förslagets syfte är att minska överskuldsättning hos privatpersoner.

Ränteavdrag – tak

Det finns ingen övre beloppsgräns när det kommer till ditt ränteavdrag. Däremot avgör dina räntekostnader hur många procentenheter du har rätt att dra av i din inkomstdeklaration.

Har du räntekostnader som ligger under 100 000 kronor kan du göra avdrag på 30% av dina räntekostnader. Överstiger dina räntekostnader 100 000 kronor får du istället dra av 21%

Fördelning av ränteavdrag per person

Om ni är två personer som är delar på ett lån och därmed står som betalningsansvariga, kan ni få ett avdrag på 30% om räntekostnaderna inte överstiger 200 000 kronor. Alltså 100 000 kronor var. Om räntekostnaden överstiger 200 000 kronor har ni rätt att få att ränteavdrag på 21%.

Det är även möjligt att fördela om ränteavdraget mellan två parter. Detta kan göras manuellt i inkomstdeklarationen och det är viktigt att ändra detta för båda personerna så att totalsumman blir densamma.

Krav för ränteavdrag

För att få igenom ditt ränteavdrag behöver du uppfylla ett antal krav:

  • Du har betalat skatt under året
  • Dina räntekostnader ska vara betalda under det taxeringsår avdraget ska göras
  • Du är skriven som betalningsansvarig för lånet eller lånen

Relaterade inlägg

Vad betyder effektiv ränta och varför är det viktigt?

En vanligt förekommande term i lånesammanhang är effektiv ränta som kort förklarat är den totala kostnaden för ditt lån och redovisas årsvis. Läs mer om effektiv ränta och varför det är viktigt för dig som låntagare

Jonathan Flyxe
Jonathan Flyxe
Vad är kredit?

Kredit är vanligtvis en annan benämning på ett lån. Att bli beviljad lån eller kredit betyder att du som låntagare får tillgång till pengar som sedan ska betalas tillbaka med en tillkommande kostnad (ränta). Här går vi igenom vad kredit är och vad som kan vara bra att tänka på när du ansöker om ett lån.

Jonathan Flyxe
Jonathan Flyxe
Vad är dröjsmålsränta och varför är det viktigt att känna till som privatperson?

Dröjsmålsränta syftar på den avgift som du som låntagare är skyldig att betala om du inte betalar av din skulder i tid. Här beskriver vi mer kring vad dröjsmålsränta är och vad det innebär för dig som privatperson. Läs mer!

Jonathan Flyxe
Jonathan Flyxe