Så fungerar skulder hos Kronofogden

Jonathan Flyxe
Jonathan Flyxe

Att få en skuld hos Kronofogden kan vara en ansträngd situation på många sätt. Om situationen skulle uppstå är det viktigt att hantera detta både snabbt och korrekt för att det inte ska eskalera. I den här texten svarar vi på vad en skuld hos kronofogden innebär, vad som kan hända och vad du kan göra för att förbättra situationen.

Hur hamnar man hos Kronofogden?

För att hamna hos kronofogden behöver du som privatperson ha haft stora svårigheter att betala av en eller flera skulder under en längre period. Att exempelvis vara sen men en inbetalning brukar sällan vara skäl nog för att hamna hos Kronofogden. Myndigheten fungerar snarare som en sista utväg för att få kredittagaren att tillslut betala sin skuld.

Det är alltså många led som tillslut leder till Kronofogden och du som privatperson ska ha fått flertalet chanser att betala av skulden i fråga. Däremot är det ofta vanligt att tillkommande avgifter läggs på din totalsumma under tidens gång. Detta gör att skulden blir dyrare och dyrare ju längre du väntar med att betala in den.

Just ökade räntekostnader brukar vara en av de främsta anledningarna till att ett ärende tillslut hamnar hos Kronofogden. Det som i början var en mindre påminnelseavgift kan över tid ha vuxit till en större summa som helt enkelt är för hög att betala.

Skuld hos Kronofogden – vad händer?

När du har ansökt om kredit eller lån tecknar du på ett låneavtal som vanligtvis specificerar summan för eventuell dröjsmålsränta. Det kan vara bra för dig som låntagare att vara medveten om denna summa, då den kan variera en del hos olika långivare.

Om du skulle bli sen med en betalning, får du först och främst en betalningspåminnelse med tillhörande avgift samt ett nytt datum för när fakturan ska betalas. Här kan även dröjsmålsränta tillkomma. Om betalningen inte görs i detta skede, kopplas Inkasso in och skickar i sin tur ut ett nytt betalningskrav. Avgiften från Inkasso är oftast mycket högre än påminnelseavgiften. Det kan därför bli en dyr affär att låta ditt ärende förpassas till Inkasso istället för att betala av betalningspåminnelsen.

Om betalningen fortfarande inte har gjorts, skickar Inkasso vidare ärendet till Kronofogdemyndigheten som i sin tur har speciella befogenheter som gör det möjligt att i slutändan klara upp skulden. Du kommer i sådana fall få ett besked i form av ett så kallat betalningsföreläggande som kortfattat innebär ett krav att betala av skulden i fråga. Om denna inte heller betalas riskerar du utmätning. Detta innebär att myndigheten har rätt att inkassera skulden genom att beslagta dina fysiska tillgångar till ett värde som motsvarar summan för skulden.

Konsekvenser att hamna hos Kronofogden

Att hamna hos Kronofogden kan leda till fler konsekvenser än de direkt ekonomiska, alltså i form av exempelvis tillkommande räntekostnader och andra avgifter. När ett krav från Kronofogden görs, får du oftast en betalningsanmärkning som kommer göra det svårare för dig att ta nya lån, skaffa hyresrätt eller teckna andra avtal som exempelvis abonnemang.

När försvinner en skuld hos Kronofogden?

När en skuld preskriberas går att tolka på olika sätt. Visserligen finns en förutbestämd preskriptionstid, där långivare har rätt att kräva skulden i upp till tre år via myndigheten. Däremot kan preskriptionstiden förlängas om långivaren exempelvis skickar nya betalningskrav. Detta kallas för ett preskriptionsavbrott. Då börjar alltså den treåriga preskriptionstiden om på nytt. Det går därför att tolka det som att dina skulder inte försvinner alls och att en preskriptionstid i många fall inte finns.

Du som låntagare har dock rätt att invända mot betalningskravet om du anser att det är felaktigt. Kronofogden kommer då att pröva om ärendet och besluta om utmätning ska genomföras eller inte. Du kan även motsäga Kronofogdemyndighetens beslut och ärendet kommer då att hanteras vidare i domstol.

Bli av med skuld hos kronofogden

Att bli av med din skuld hos Kronofogden kan göras genom olika metoder. Det bästa sättet kanske säger sig självt, men handlar om att helt enkelt betala av hela beloppet som du är skyldig. Ditt ärende kommer då att avslutas och du kan dra lärdomar för att inte hamna i en liknande situation igen. Däremot är det givetvis inte säkert att du har råd att göra detta, vilket leder oss in på de andra alternativen.

Lösa skulder hos Kronofogden

Att lösa ett lån eller en skuld handlar dels om att betala av lånet i förtid, vilket kanske inte är relevant om din skuld redan har nått hela vägen till Kronofogden. Däremot går det även att lösa sina lån genom att samla dem, vilket är en mer rimlig metod i detta sammanhang och kan hjälpa dig att betala av dina skulder.

Att samla sina lån som kan hjälpa dig att betala av dina skulder. Att samla lån är främst en metod för dig som har flertalet mindre lån som du vill “baka ihop” till ett enskilt lån utan att öka den totala räntekostnaden. Detta ger bättre förutsättningar att både få en bättre översikt på dina lån och minska lånens separata lånekostnader. Denna lösning görs via en bank eller en annan långivare.

Att lösa skulder genom att samla lån är dock relativt svårt om du har en allmänt ansträngd ekonomi och långivaren kan i sådana fall välja att neka din ansökan. Om du befinner dig i en sådan situation men ändå vill samla dina lån, kan det vara bra att ta hjälp av en medsökande som kan öka dina chanser till att få igenom samlingslånet.

Bli av med skuld hos Kronofogden genom skuldsanering

Ytterligare en metod som kan vara bra att känna till är en så kallad skuldsanering. Detta är dock att betrakta som en sista utväg för att bli av med dina skulder av flera anledningar. Det går exempelvis bara att genomföra skuldsanering en gång per livstid och metoden ställer höga krav på dig som privatperson. Det är Kronofogden själva som erbjuder skuldsanering med det långsiktiga målet att du ska bli helt skuldfri.

Hjälp med skulder hos Kronofogden

I Sverige finns bra resurser för att få ekonomisk hjälp genom att bland annat kostnadsfri rådgivning som enligt lag ska erbjudas i alla landets kommuner. Här får du som privatperson experthjälp för att hantera dina skulder på bästa sätt och lägga upp en plan för hur du i slutändan kan bli skuldfri. Denna tjänst är endast till för de som har ekonomiska besvär och därmed inte alla kan ta del av rådgivningen.

Kronofogden – ränta på skuld

Kronofogden har ingen egen ränta på din eventuella skuld, utan det är långivarna som exempelvis tar ut dröjsmålsränta och andra ränterelaterade avgifter. Hur stor summan för eventuell dröjsmålsränta är avgörs redan i ränteavtalet eller sätts utifrån Riksbankens referensränta. Dina totala räntekostnader kommer sedan sammanställas av Kronofogden och är även det som prioriteras när din skuld väl betalas.

Skuldsaldo – Kronofogden

Ditt skuldsaldo innehåller alla dina betalningskrav hos Kronofogden. Här får du en överblick på skulderna som myndigheten har tagit ett beslut om att du ska betala. För att komma åt ditt skuldsaldo går du in på Kronofogdens webbplats och loggar in på “mina sidor”. Utöver vilken summa som ska betalas ut, finns även information om vem skulden ska gå till. Detta kan både vara en privatperson eller ett företag. Det är alltså denna part som har gått vidare med ärendet i ett första skede.

Relaterade inlägg

Betalningsföreläggande

Ett betalningsföreläggande är en anmodan om att betala en skuld, alltså ett krav, som utfärdas av Kronofogden. Vem som helst som anser att någon annan är skyldig dem pengar kan ansöka om ett betalningsföreläggande hos Kronofogden. Läs mer om vad det innebär och hur du kan agera vid ett betalningsföreläggande.

Jonathan Flyxe
Jonathan Flyxe
Vad händer om man inte kan betala sitt lån?

Som låntagare är det viktigt att vara medveten om vad som kan hända om du inte har möjlighet att betala ditt lån. Läs mer om hur påföljderna kan se ut och ta del av våra bästa råd kring hur du kan förbättra din situation i ett sådant läge.

Martin Blohm
Martin Blohm
Lösa lån i förtid – vad gäller?

Som låntagare har du enligt konsumentkreditlagen rätt att betala av och därmed säga upp ditt lån i förtid. Däremot är det viktigt att vara medveten om eventuella tillkommande kostnader som kan skilja sig åt beroende på vilken typ av lån du har. Läs mer som gäller vid uppsägning av ett lån i förtid.

Jonathan Flyxe
Jonathan Flyxe