Lösa lån i förtid – vad gäller?

Jonathan Flyxe
Jonathan Flyxe

Som låntagare har du enligt konsumentkreditlagen rätt att betala av och därmed säga upp ditt lån i förtid. Däremot är det viktigt att vara medveten om eventuella tillkommande kostnader som kan skilja sig åt beroende på vilken typ av lån du har. Här förklarar vi vad som gäller vid uppsägning av ett lån i förtid och går igenom vad du bör tänka på.

Betala av lån i förtid – Så fungerar det

Att betala av ett lån i förtid, som även kallas för att lösa ett lån, kan vara ett bra alternativ för att bli av med dyra räntekostnader. Det du gör för att lösa ditt lån är att betala tillbaka hela lånesumman samt räntan för den tiden du har fått låna pengar i förtid. Det går även att delvis lösa in kostnaden för ditt lån under utspridda perioder.

En viktig parameter att ha med i beräkningarna om du planerar att lösa ett lån i förtid är att villkoren varierar beroende på om du har ett bundet eller rörligt lån. Förutsättningarna kan också påverkas av vilken långivare du har och det kan därför vara bra att jämföra olika banker innan du ansöker om ett lån. Ett bundet lån innebär att du binder upp dig på en förutbestämd räntekostnad under en viss tidsbestämd period. Ett rörligt lån innebär att dina räntekostnader utgörs av den föränderliga marknadsräntan.

Att betala ett lån i förtid fungerar alltså olika beroende på om ditt lån är rörligt eller bundet. Om du vill lösa ett rörligt lån brukar detta i de allra flesta fall inte innebära några extra kostnader och du kan i princip betala tillbaka ditt lån i förtid när det passar dig. Är ditt lån däremot bundet kan en avgift tillkomma som finns till för att kompensera långivaren för uteblivna ränteintäkter.

Vad kostar det att lösa ett bundet lån?

Ett bundet lån påverkas inte likt ett rörligt lån av den ständigt volatila räntemarknaden. Har du bundit upp lånet är din räntekostnad alltså fast och det är förutbestämt hur mycket du ska betala till långivaren vid varje angivet betalningstillfälle under en viss period. Vill du lösa ditt lån med bunden ränta kan därför en så kallad ränteskillnadsersättning tillkomma.

Det är inte heller säkert att du behöver betala ränteskillnadsersättning när du betalar tillbaka ett bundet lån i förtid. Däremot måste långivarens rätt om ränteskillnadsersättningen framkomma i avtalet mellan dig och långivaren.

Kostnaden för att lösa ett bundet lån påverkas av hur stort lånet är samt hur lång tid av bindningstiden som återstår. En ytterligare påverkande faktor är om det allmänna ränteläget i stor utsträckning är förändrat sedan du tecknade avtalet.

Lösa lån med bunden ränta – är det lönsamt?

Kostnaden för att lösa in ett bundet lån följs som nämnt av en avgift vid namn ränteskillnadsersättning. I och med att du och långivaren har ingått ett avtal med en förutbestämd räntekostnad under en viss tidsperiod, förväntar sig långivaren därför en specifik ränteintäkt. När du som låntagare väljer att betala av ditt lån i förtid bortfaller de kommande räntebetalningarna och långivaren behöver därför enligt lag bli kompenserad.

Hur stor ränteskillnadsersättningen blir skiljer sig alltså från fall till fall och det behöver alltså inte alltid vara lönsamt att betala av ett bundet lån i förtid. Det är därför viktigt att räkna på hur stor en eventuell ränteskillnadsersättning blir för att få svar på vad det kostar att lösa ett bundet lån i förtid.

Relaterade inlägg

Vad händer om man inte kan betala sitt lån?

Som låntagare är det viktigt att vara medveten om vad som kan hända om du inte har möjlighet att betala ditt lån. Läs mer om hur påföljderna kan se ut och ta del av våra bästa råd kring hur du kan förbättra din situation i ett sådant läge.

Martin Blohm
Martin Blohm
Lösa lån – så löser du dina dyra lån och krediter

När du som låntagare löser ett lån betalar du av hela lånets kostnad. Detta gör att du blir av med de resterande räntekostnaderna på lånet i fråga. Här förklarar vi mer om hur ett löst lån kan gynna din personliga ekonomi och vad du bör tänka på.

Jonathan Flyxe
Jonathan Flyxe
Vad betyder effektiv ränta och varför är det viktigt?

En vanligt förekommande term i lånesammanhang är effektiv ränta som kort förklarat är den totala kostnaden för ditt lån och redovisas årsvis. Läs mer om effektiv ränta och varför det är viktigt för dig som låntagare

Jonathan Flyxe
Jonathan Flyxe