Vad händer om man inte kan betala sitt lån?

Martin Blohm
Martin Blohm

Som låntagare är det viktigt att vara medveten om vad som kan hända om du inte kan betala ditt lån. Konsekvenserna beror givetvis helt på hur din individuella situation ser ut. Här förklarar vi hur påföljderna kan se ut samt ger våra bästa råd kring hur du kan förbättra din situation i ett sådant läge.

Kan inte betala mina lån i tid. Vad ska jag göra?

Beroende på om du inte kan betala ditt lån i tid eller betala det över huvud taget kan långivarens åtgärder skilja sig mycket åt. Om du inte kan betala av ditt lån i tid är det viktigt att så snabbt som möjligt kontakta din långivare och förklara din situation. Det är först och främst troligt att ytterligare avgifter på den ursprungliga lånekostnaden tillkommer till följd av förseningen. I vissa fall kan banken gå med på att lägga upp en individuell betalningsplan för att öka dina förutsättningar att klara avbetalningen. Det ska även tilläggas att banken har rätt att säga upp lånet i förtid samt att skicka vidare ärendet till Kronofogden.

Vad som händer när du lånar pengar som du inte kan betala tillbaka varierar från fall till fall. För att öka dina chanser att komma överens om en ny betalningslösning kan det underlätta om din personliga ekonomi i övrigt är välskött. Har du exempelvis många andra lån samt en historia av problem med att betala av tidigare skulder i tid, kan detta försvåra din situation.

Det är alltså viktigt att snabbt höra av sig till din långivare när du vet att du inte kommer ha möjlighet att betala ditt lån inom den angivna tidpunkten samt att din övergripande ekonomiska situation i stort är under kontroll. Detta kan öka dina möjligheter att komma överens om en ny plan med banken i fråga och på så sätt undvika en anmälan hos Kronofogden.

Vad händer om man inte betalar tillbaka ett lån över huvud taget?

Har du inte råd att betala ditt lån alls är situationen mer allvarlig och svårare för dig som låntagare att förhandla kring. Det som mest troligt kommer att ske är att långivaren skickar vidare ärendet till Kronofogden för att sedan ansöka om utmätning. Myndigheten har då rätt att beslagta dina tillgångar som sedan läggs ut till försäljning för att på detta vis betala av lånet.

Om dina tillgångar är otillräckliga för att betala av skulden genom utmätning samt om du inte har någon annan möjlighet att betala av din skuld, riskerar du som låntagare att försättas i personlig konkurs. Detta är dock att betrakta som någonting ovanligt och har sällan att göra med en enskild skuld, utan snarare en överlag mycket misskött personlig ekonomi. Personlig konkurs innebär kortfattat att du förlorar rätten över dina egna tillgångar samt behöver förhålla dig till en rad förutbestämda ekonomiska krav.

Skulle du försättas i en situation där du är skuldsatt och inte riktigt vet hur du ska ta dig vidare, finns bra hjälp att få i form av kostnadsfri skuldrådgivning i din hemkommun. Enligt lag ska alla landets kommuner erbjuda ekonomisk rådgivning till skuldsatta personer. Rådgivarna har tystnadsplikt och kan hjälpa dig att både lösa dina nuvarande ekonomiska problem samt att förebygga framtida överskuldsättning.

Avslutande råd

Att inte kunna betala tillbaka sitt lån är en svår situation som kan orsaka mycket stress och oro. Vårt främsta tips är att du innan ansökan om ett lån ser till att du har ekonomiska förutsättningar för att betala tillbaka lånet. Det är även bra att jämföra olika långivare för en så förmånlig kostnad som möjligt. Ett ytterligare råd är att även se över lånets effektiva ränta för att få en bild över tillkommande kostnader och därmed lånets totala summa

Skulle du trots allt hamna i en situation där du inte kan betala av ditt lån är det bra att både vara transparent gentemot din långivare och att agera i tid. Vi hoppas att du har fått svar på hur processen med försenad eller utebliven låneavgift kan se ut och hur du kan agera i en sådan situation.

Relaterade inlägg

Vad betyder effektiv ränta och varför är det viktigt?

En vanligt förekommande term i lånesammanhang är effektiv ränta som kort förklarat är den totala kostnaden för ditt lån och redovisas årsvis. Läs mer om effektiv ränta och varför det är viktigt för dig som låntagare

Jonathan Flyxe
Jonathan Flyxe
Känns det omöjligt att få lån? Så ökar du dina chanser

Att inte bli beviljad lån kan kännas jobbigt och ibland till och med hopplöst. Att få avslag på sin låneansökan kan bero på en rad olika anledningar men de flesta går att göra någonting åt. Läs mer om du kan förbättra dina chanser att få ditt lån beviljat.

Martin Blohm
Martin Blohm
Vad är en högkostnadskredit?

Högkostnadskrediter är de lån vars effektiva ränta överstiger 30% eller mer av den aktuella referensräntan och kan betraktas som en dyrare typ av konsumtionslån. Dessa lån har i sin tur särskilda lagstiftade bestämmelser som syftar till att fungera som ett skyddsnät för dig som låntagare.

Jonathan Flyxe
Jonathan Flyxe