Lösa lån – så löser du dina dyra lån och krediter

Jonathan Flyxe
Jonathan Flyxe

När du som låntagare löser ett lån betalar du av hela lånets kostnad. Detta gör att du blir av med de resterande räntekostnaderna på lånet i fråga. Tillvägagångssättet att lösa ditt lån kan självklart variera men det är inte helt ovanligt att man gör detta med hjälp av ett redan befintligt, mer förmånligt lån. Här förklarar vi mer om hur ett löst lån kan gynna din personliga ekonomi och vad du bör tänka på.

Lösa dyra lån och krediter – Vad betyder det?

Att lösa ett lån innebär rent krasst att du betalar av den kvarvarande summan på ditt lån i ett och samma skede. Du som låntagare blir då av med dina löpande räntekostnader, vilket kan vara särskilt gynnsamt om lånet har hög ränta. Med detta är det mest fördelaktigt att först lösa dina lån med högst räntekostnader för att gynna din vardagsekonomi så mycket som möjligt.

Det finns olika anledningar och sätt att lösa dina lån och krediter på. Du kan exempelvis ha sparat ihop eller kommit över en större summa pengar som gör det möjligt att betala av ditt lån. Ett annat kanske mer vanligt sätt är att baka in ett mindre lån i ett större lån. Oftast rör detta ditt bolån, vilket vi kommer att gå in mer på senare i texten.

Att lösa ett lån kan dock ofta innebära en tillkommande avgift i form av ränteskillnadsersättning för den kvarvarande tiden på din bindningstid. Denna form av avgift finns till enligt lag för att kompensera långivaren för den uteblivna räntekostnaden.

Lösa krediter och lån – vad bör jag tänka på?

Som nämnt är det i första hand dina dyra lån som bör lösas i ett första skede. Detta beror helt enkelt på att du blir av med de dyraste räntekostnaderna och får mer pengar över till annat. Börja därför med att se över dina lån och dess räntekostnader för att få en bra bild över vilket lån du betalar mest för i dagsläget.

Snabblån kan vara ett bra alternativ för dig som vill låna en mindre summa snabbt men det är även dessa typer av lån som tenderar att ha högre räntekostnader. Därför kan det vara klokt att inledningsvis börja med att lösa dyra SMS-lån och andra former av snabblån.

Höja bolån för att lösa andra lån.

Även om det är vanligt att lösa sina lån genom att spara ihop till totalsumman på egen hand, är det vanligaste sättet förmodligen att baka in ditt lån i ett annat. Med tanke på att just bolån oftast har relativt låg ränta är det vanligt att göra sina andra privatlån till en del av bolånet. När du bakar in ett lån i ditt bolån sänks de totala räntekostnaderna, vilket gör att du i slutändan kan spara in pengar. Därför kan det vara ett bra alternativ att låna upp på huset för att lösa andra lån.

För att över huvud taget kunna utöka ditt bolån krävs det att du först och främst har tillräckligt med låneutrymme i bostaden. En bostad kan belånas på max 85% av dess värde, vilket gör att belåningsgraden på bolånet avgör om du kan utöka ditt lån eller inte.

Sammanfattande råd för dig som funderar på att lösa ett lån

  • Se över dina lån och ta reda på vilka du betalar mest för idag.
  • Jämför olika långivare för så förmånliga räntekostnader som möjligt.
  • Prioritera att lösa lån med hög räntekostnad.
  • Var medveten om avgifter som ränteskillnadsersättning.
  • Se över låneutrymmet på ditt bolån.

Relaterade inlägg

Lösa lån i förtid – vad gäller?

Som låntagare har du enligt konsumentkreditlagen rätt att betala av och därmed säga upp ditt lån i förtid. Däremot är det viktigt att vara medveten om eventuella tillkommande kostnader som kan skilja sig åt beroende på vilken typ av lån du har. Läs mer som gäller vid uppsägning av ett lån i förtid.

Jonathan Flyxe
Jonathan Flyxe
Vad händer om man inte kan betala sitt lån?

Som låntagare är det viktigt att vara medveten om vad som kan hända om du inte har möjlighet att betala ditt lån. Läs mer om hur påföljderna kan se ut och ta del av våra bästa råd kring hur du kan förbättra din situation i ett sådant läge.

Martin Blohm
Martin Blohm
Känns det omöjligt att få lån? Så ökar du dina chanser

Att inte bli beviljad lån kan kännas jobbigt och ibland till och med hopplöst. Att få avslag på sin låneansökan kan bero på en rad olika anledningar men de flesta går att göra någonting åt. Läs mer om du kan förbättra dina chanser att få ditt lån beviljat.

Martin Blohm
Martin Blohm