Vad är skuldsanering och hur fungerar det?

Martin Blohm
Martin Blohm

Skuldsanering är en lösning hos Kronofogden som syftar till att underlätta för svårt skuldsatta personer att betala av sina skulder och därmed öka förutsättningarna att bli skuldfri inom en förutbestämd tidsram. En skuldsanering innebär att låntagaren får assistans med betalningsansvaret för delar av sina skulder och samtidigt behöver förhålla sig till ett antal krav som vi kommer att behandla närmare i texten.

Skuldsanering – krav

För att din ansökan ska bli beviljad behöver du uppfylla ett antal kravställningar uppsatta av Kronofogdemyndigheten. Skuldsanering bör ses som en sista utväg för dig som inte har någon annan möjlighet att betala av dina skulder inom en skälig tidsperiod. Nedan listar vi några av kraven som ställs för att din ansökan över huvud taget ska kunna behandlas vidare.

 • Ha belägg för att du i dagsläget inte kan betala tillbaka dina skulder inom en skälig tidsperiod.
 • Du ska tidigare ha vidtagit åtgärder för att betala av dina skulder. Till exempel genom att sälja tillgångar.
 • Du har inte haft skuldsanering tidigare. Enligt skuldsaneringslagen går det endast att få en ansökan beviljad en gång.
 • Du får inte ha näringsförbud.

Ansöka om skuldsanering hos Kronofogden

För att få hjälp att betala av dina skulder behöver du först och främst skicka in en ansökan som Kronofogden sedan behandlar. Skuldsanering är endast till för personer med svår skuldproblematik som inte har möjlighet att betala av sina lån på egen hand och kraven för att få sin ansökan godkänd är därav relativt höga. Efter ansökan skickas in, hanteras och handläggs den av myndigheten som slutligen återkommer med ett beslut.

Hur lång tid tar det att få besked om skuldsanering?

Hur lång tid det tar att få besked om skuldsanering varierar från fall till fall. Det avgörs helt enkelt på hur ditt ärende ser ut, hur många andra ansökningar myndigheten har fått in och andra omständigheter som påverkar handläggningstiden. Om ditt besked dröjer kan det vara fördelaktigt att under väntetiden inleda arbetet med att förbättra din ekonomiska situation för att skapa så bra förutsättningar som möjligt när processen väl inleds.

Avslag skuldsanering

Om du skulle få avslag på din ansökan har du möjlighet att överklaga och eventuellt få till en omprövning. Skulle din ansökan trots detta inte gå igenom kan det vara bra att se över andra alternativ som kan hjälpa dig att stabilisera din ekonomi. En möjlighet är att kontakta en skuldrådgivare som enligt lag ska finnas tillgänglig i alla landets kommuner. Här erbjuds du alltså kostnadsfri expertrådgivning inom privatekonomi och kan få vägledning i hur du kan gå tillväga för att lösa din skuldproblematik.

Skuldsanering för- och nackdelar

Även om skuldsanering kan vara ett bra alternativ för dig som befinner dig i en svår ekonomisk situation, är det viktigt att både känna till dess fördelar och nackdelar. Här har vi listat några av dessa.

Fördelar med skuldsanering

 • Skuldfri inom en femårsperiod eller kortare.
 • Assistans med betalningsansvaret.
 • Professionell rådgivning och handfast plan.
 • Personligt anpassad avbetalningsplan utifrån din ekonomiska situation.
 • Nya ekonomiska förutsättningar vid avslutad skuldsanering.

Nackdelar med skuldsanering

 • Du behöver leva på existensminimum under processen.
 • Det är vanligt att få en betalningsanmärkning i samband med ansökan.
 • Stort personligt ansvar för att skuldsaneringen ska lyckas.

Skuldsanering privatperson

Det finns inte bara hårda krav för att få sin ansökan beviljad. Att leva med skuldsanering innebär även detta en stor utmaning. Under själva processen tillkommer ytterligare en rad kravställningar på den som är skuldsatt. Först och främst kommer du som genomgår skuldsanering att behöva leva på existensminimum, vilket anses av myndigheten vara den lägsta skäliga inkomstsumman. Ditt överskott på din lön eller övriga inkomst kommer oavkortat att gå till att betala av skulderna. Denna avbetalningsplan kan pågå upp till fem år och anpassas utifrån din skuldsituation och inkomst.

Att genomgå en skuldsanering är krävande för dig som privatperson och det är väldigt viktigt att följa Kronofogdens råd för att processen i slutändan ska falla väl ut. Om du planerar att skicka in en ansökan kan det vara bra att se över om det finns utrymme att betala av några nuvarande krediter och andra skulder redan nu.

Skuldsanering pensionär

Processen för att ansöka om skuldsanering påverkas inte om du är som pensionär. Däremot kan skuldsaneringsarbetet anpassas utifrån din ålder. Är du äldre finns det exempelvis möjlighet att få en förkortad skuldsanering.

Vad händer efter skuldsanering?

Det huvudsakliga syftet med en skuldsanering är att du ska få en bättre ekonomisk situation och få en nystart rent ekonomiskt. Utöver att Kronofogden erbjuder rådgivning under processen, finns det även möjlighet att få handledning efter periodens slut. Se till att använda de resurser som erbjuds av myndigheten i så stor utsträckning som möjligt både innan, under och efter skuldsaneringen.

I livet efter skuldsanering kommer du utöver en betydligt bättre och mer ordnad ekonomi även ha bra förutsättningar att fortsätta ditt arbete på egen hand. Med tanke på att en skuldsanering endast kan bli beviljad en gång är det av yttersta vikt att du behåller en ordnad ekonomi för att därmed minska risken att försättas i en liknande situation i framtiden.

Vi hoppas att den här texten har gett svar på vad skuldsanering är och vad som kan vara bra att tänka på innan, efter och under processen.

Relaterade inlägg

Betalningsanmärkningar – så fungerar det

En betalningsanmärkning är en uppgift i de olika kreditupplysningsbolagens register om att du inte betalat en skuld i tid. Betalningsanmärkningar påverkar din kreditvärdighet negativt och gör det både svårare och dyrare att låna pengar.

Martin Blohm
Martin Blohm
Lösa lån i förtid – vad gäller?

Som låntagare har du enligt konsumentkreditlagen rätt att betala av och därmed säga upp ditt lån i förtid. Däremot är det viktigt att vara medveten om eventuella tillkommande kostnader som kan skilja sig åt beroende på vilken typ av lån du har. Läs mer som gäller vid uppsägning av ett lån i förtid.

Jonathan Flyxe
Jonathan Flyxe
Vad är en högkostnadskredit?

Högkostnadskrediter är de lån vars effektiva ränta överstiger 30% eller mer av den aktuella referensräntan och kan betraktas som en dyrare typ av konsumtionslån. Dessa lån har i sin tur särskilda lagstiftade bestämmelser som syftar till att fungera som ett skyddsnät för dig som låntagare.

Jonathan Flyxe
Jonathan Flyxe