Känns det omöjligt att få lån? Så ökar du dina chanser

Martin Blohm
Martin Blohm

Att inte bli beviljad lån kan kännas jobbigt och ibland till och med hopplöst. Att få avslag på sin låneansökan kan bero på en rad olika anledningar men de flesta går att göra någonting åt. I den här texten går vi igenom vad du kan göra för att förbättra dina förutsättningar för att ditt lån ska gå igenom.

Får du inte ditt lån beviljat någonstans? Vanliga orsaker

Varför du inte får ditt lån beviljat kan bero på flera olika anledningar och det är inte heller säkert att det endast finns ett skäl som gör att långivaren inte godkänner ditt lån. Här listar vi några av de vanligaste orsakerna till att ditt lån inte beviljas.

  • Betalningsanmärkningar – Det är svårt att få lån med betalningsanmärkningar. Detta betyder dock inte att det är omöjligt. Men ju fler betalningsanmärkningar du har desto svårare blir det att få ditt lån beviljat.
  • Kreditvärdighet – Kreditvärdighet är ett mått på din personliga betalningsförmåga. Har du tidigare haft problem med att exempelvis betala in skulder påverkas din kreditvärdighet negativt. Vi kommer senare i texten att behandla ämnet lite närmare och gå igenom vad du kan göra för att förbättra en redan låg kreditvärdighet.
  • Din inkomst – Din inkomst är ytterligare en faktor som spelar roll. Många långivare har exempelvis en minimigräns för hur låg din årsinkomst får vara för att över huvud taget kunna ansöka om ett lån.
  • Anställning – Om du inte har en fast anställning försämras dina chanser att få ditt lån beviljat. Långivaren gör en analys över hur sannolikt det är att låntagaren har möjlighet att betala tillbaka lånet och därför är en fast inkomst en viktig säkerhetsfaktor.
  • Antal befintliga lån – Ett högt antal befintliga lån kan också vara en anledning till att din ansökan inte blir godkänd. Att inneha många lån är kostsamt för låntagaren och långivaren anser därför ofta detta vara en riskfaktor.

Det finns givetvis många fler skäl som kan påverka dina chanser att få lån. Däremot kan det vara bra att börja med att undersöka om några av dessa anledningar kan vara det som gör att just dina lån inte godkänns. Om du är medveten om orsaken till varför du har svårt att låna pengar blir det lättare att lägga upp en personlig plan för att på sikt förbättra din ekonomiska situation.

Svårt att få lån på grund av för många kreditupplysningar?

Vid varje tillfälle som du ansöker om ett lån görs en kreditupplysning eller förfrågan som det också kallas. Alltför många förfrågningar indikerar därför att låntagaren innehar många lån vilket långivare kan se som en riskfaktor. Detta kan leda till att din kreditvärdighet påverkas negativt och detta kan i sin tur påverka dina möjligheter till att få ditt lån beviljat.

Även om för många kreditupplysningar visserligen försämrar dina chanser att få lån, är det fortfarande inte en omöjlighet att få ett lån beviljat trots detta. Som nämnt kan ett icke-godkänt lån ha att göra med många olika anledningar och långivaren kommer därför bedöma din låneansökan utifrån ett ekonomiskt helhetsperspektiv snarare än utifrån en enskild del.

Vet du med dig om att du har många kreditupplysningar kan det vara bra att se över din övriga ekonomi och se till att dessa delar är under kontroll. Detta kommer öka dina möjligheter till att få lånet beviljat trots eventuella kreditupplysningar. Ett ytterligare råd är att helt enkelt vänta tills dina kreditupplysningar blir inaktiva. Förfrågningar från Upplysningscentralen är aktiva i ett år innan de försvinner.

Det här kan du göra när du har svårt att låna pengar

Det kan vara svårt att få lån på grund av olika faktorer som påverkar din kreditvärdighet och låneansökan. Genom att aktivt arbeta med att förbättra din ekonomiska situation och kreditvärdighet kan du öka dina chanser att få ett lån när du behöver det som mest. Nedan listar vi några avslutande råd för att öka dina chanser till att i framtiden få dina lån godkända.

  • Se över hela din ekonomiska situation och lägg upp en personlig plan kring hur den eventuellt kan förbättras.
  • Låna inte pengar som du inte säkert vet att du har råd att betala tillbaka.
  • Om möjligt betala av eventuella skulder.
  • Låna inte pengar till onödig konsumtion utan bara till det som du verkligen behöver.
  • Arbeta kontinuerligt med att förbättra kontrollen över din ekonomi genom exempelvis hushållsbudgetering.

Vi hoppas att den här texten har gett dig en större förståelse över vad som kan påverka utfallet av din låneansökan och hur du kan förbättra dina förutsättningar.

Relaterade inlägg

UC-score – hur kan jag förbättra mitt kreditbetyg?

UC-score är ett mått på din kreditvärdighet och används i tjänsten Kreditkollen. Här berättar vi mer om vad UC-score är och vad du kan göra för att höja ditt kreditvärde.

Martin Blohm
Martin Blohm
Vad är en högkostnadskredit?

Högkostnadskrediter är de lån vars effektiva ränta överstiger 30% eller mer av den aktuella referensräntan och kan betraktas som en dyrare typ av konsumtionslån. Dessa lån har i sin tur särskilda lagstiftade bestämmelser som syftar till att fungera som ett skyddsnät för dig som låntagare.

Jonathan Flyxe
Jonathan Flyxe
Vad betyder effektiv ränta och varför är det viktigt?

En vanligt förekommande term i lånesammanhang är effektiv ränta som kort förklarat är den totala kostnaden för ditt lån och redovisas årsvis. Läs mer om effektiv ränta och varför det är viktigt för dig som låntagare

Jonathan Flyxe
Jonathan Flyxe