UC-score – hur kan jag förbättra mitt kreditbetyg?

Martin Blohm
Martin Blohm

UC-score är en måttenhet som beskriver din kreditvärdighet i tjänsten Kreditkollen. Du som låntagare vill här uppnå ett så högt värde mellan 1-999 som möjligt och beräkningen är baserad på din UC Riskprognos. Här berättar vi mer om vad UC-score är och vad du kan göra för att höja ditt kreditvärde.

Vad är UC-score?

UC-score är ett mått på din kreditvärdighet och används i tjänsten Kreditkollen. Beräkningen görs av Upplysningscentralen (UC) och är en slags omvänd beräkning av din UC Riskprognos vars skillnad gentemot UC-score kommer att tas upp senare i texten.

Med hjälp av ditt UC-score kan du som planerar att ansöka om ett lån få en tydligare bild över din ekonomiska situation och därmed även få inblick i hur dina chanser till att få ett lån beviljat ser ut. Däremot är det din UC Riskprognos som kan användas som underlag om du ska förhandla med en långivare.

Det finns många parametrar som tillslut avgör vad den samlade bedömningen kring din kreditvärdighet är och det finns mycket som påverkar huruvida ditt UC-score sänks eller höjs med tiden. Det är även möjligt att snabbt följa hur eventuella förändringar i din personliga ekonomi påverkar din kreditvärdighet, då en av fördelarna med UC-score är att den kontinuerligt uppdateras.

När uppdateras UC-score?

Upplysningscentralen samlar in data från olika källor som sedan sammanställs och uppdateras en gång i månaden.

Olika uppgifter samlas däremot in vid olika tillfällen, vilket gör att den sammanställda datan är mest optimal att presentera månadsvis. Vissa uppgifter bevakas dagligen av UC medan till exempel din årsinkomst endast uppdateras fem gånger per år. Det finns därför även en risk i att ditt UC-score inte helt stämmer överens med dina eventuellt nya ekonomiska förutsättningar.

Med tanke på att ditt UC-score kontinuerligt uppdateras är det ett bra sätt att i realtid följa din kreditvärdighet. Ditt UC-score påverkas av olika parametrar som rör din privatekonomi och förändras därefter. Dessa kan exempelvis ha att göra med din inkomst, dina nuvarande lån och din livssituation i övrigt.

UC-score skala

Ett UC-score är alltså ett mått som beräknar din kreditvärdighet. Skalan som ditt kreditbetyg presenteras genom, sträcker sig mellan 1 och 999 enheter. Du som låntagare vill ha ett så högt UC-score som möjligt för att din kreditvärdighet ska betraktas som hög och därmed öka dina chanser till att få lån beviljade.

Skalans alla värden är vidare uppdelade i fyra kategorier som syftar till att beskriva huruvida ditt score är att betrakta som bra eller inte. Vi kommer senare i texten att gå in på vad som anses vara en bra UC-score och vad som betraktas vara ett mindre bra värde.

UC-score tabell

De fyra kategorierna som skalan är uppdelad i går att ställa upp i en tabell. Tabellen ger dig som låntagare en bild över din kreditvärdighet och därmed dina chanser att få lån ditt beviljat. Här kan du få en indikation på om din kreditvärdighet är att betrakta som bra eller mindre bra.

745 – 999

Utmärkt

635 – 744

Mycket Bra

559 – 634

Bra

455 – 558

Mindre bra

1 – 454

Svag

Vad är ett bra UC-score?

Har du ett UC-score mellan 559 - 999 betraktas din kreditvärdighet vara bra, mycket bra eller utmärkt, beroende var på skalan du hamnar. Dina chanser att få ett lån beviljat ses då alltså som goda. Ju högre UC-score du har desto större chanser blir det för dig som låntagare att få ditt lån beviljat.

Vad är ett dåligt UC-score

Har du ett UC-score mellan 1 - 558 går din kreditvärdighet under kategorierna mindre bra eller svag. Befinner du dig här kan det vara bra att se över din privata ekonomi. Det kan även vara bra att kontakta en kostnadsfri skuldrådgivare tillsatt i din hemkommun som kan erbjuda hjälp kring skuldhantering och andra privatekonomiska frågor.

Skillnaden mellan UC-score och UC Riskprognos

Ditt UC-score är alltså baserat på ett ytterligare mätvärde som kallas för UC Riskprognos. Skalan i UC Riskprognos är omvänd från UC-score och här vill man som låntagare istället ha ett så lågt värde som möjligt mellan 1 - 999. Som namnet möjligtvis avslöjar, har måttet att göra med din kreditrisk. Detta mått anger mer konkret en persons risk att få en betalningsanmärkning inom en ettårsperiod.

UC Riskprognos blir därför ett viktigt och bra verktyg för att långivare att använda sig av vid granskning av en låneansökan. Har du som låntagare ett lågt UC Riskprognos-värde beräknas alltså du ha stora möjligheter att kunna betala tillbaka lånet som du ansöker om, vilket naturligtvis stärker dina möjligheter att få lånet beviljat. Det är även detta mått som du kan använda som underlag vid förhandling om lån.

Förbättra ditt UC-score

Det är alltså många parametrar kring din privatekonomi som i slutändan påverkar ditt UC-score och därmed din kreditvärdighet. Vet du med dig om att du har ett lägre UC-score än du önskar, finns det både långsiktiga och kortsiktiga metoder för att förbättra det. Nedan listar vi några av våra bästa råd.

  • Se över ditt nuvarande UC-score för att skapa dig en initial bild över din privatekonomiska situation.
  • Var medveten om att det är din UC Riskprognos som kan användas som underlag i förhandlingar med långivare.
  • Begränsa dina nuvarande räntekostnader. Betala av dina nuvarande lån i förtid om möjligt.
  • Förhandla om löneförhöjning. Din årsinkomst är en stor bidragande faktor till en ökad UC-score.

Vi hoppas att denna text har gett dig en ökad förståelse kring vad UC-score är och vad du kan göra för att förbättra din kreditvärdighet.

Relaterade inlägg

Vad händer om man inte kan betala sitt lån?

Som låntagare är det viktigt att vara medveten om vad som kan hända om du inte har möjlighet att betala ditt lån. Läs mer om hur påföljderna kan se ut och ta del av våra bästa råd kring hur du kan förbättra din situation i ett sådant läge.

Martin Blohm
Martin Blohm
Känns det omöjligt att få lån? Så ökar du dina chanser

Att inte bli beviljad lån kan kännas jobbigt och ibland till och med hopplöst. Att få avslag på sin låneansökan kan bero på en rad olika anledningar men de flesta går att göra någonting åt. Läs mer om du kan förbättra dina chanser att få ditt lån beviljat.

Martin Blohm
Martin Blohm
Vad är en högkostnadskredit?

Högkostnadskrediter är de lån vars effektiva ränta överstiger 30% eller mer av den aktuella referensräntan och kan betraktas som en dyrare typ av konsumtionslån. Dessa lån har i sin tur särskilda lagstiftade bestämmelser som syftar till att fungera som ett skyddsnät för dig som låntagare.

Jonathan Flyxe
Jonathan Flyxe