Vad är en högkostnadskredit?

Jonathan Flyxe
Jonathan Flyxe

Högkostnadskrediter är de lån vars effektiva ränta överstiger 30% eller mer av den aktuella referensräntan och kan betraktas som en dyrare typ av konsumtionslån. Dessa lån har i sin tur särskilda lagstiftade bestämmelser som syftar till att fungera som ett skyddsnät för dig som låntagare. I denna text går vi igenom dessa bestämmelser och behandlar begreppet ytterligare.

Vad menas med högkostnadskredit?

Att ett lån eller kredit benämns som en högkostnadskredit avgörs av hur många procentenheter över den aktuella referensräntan lånets effektiva ränta ligger på. Alla lån eller krediter med en effektiv ränta som överstiger 30% av den aktuella referensräntan är alltså att betrakta som högkostnadskrediter med undantaget i bolån.

I takt med den rörliga referensräntan flyttas även den procentuella gränsen för vad som anses vara högkostnadskrediter. För att förtydliga detta ytterligare är det den procentuella skillnaden mellan lånets effektiva ränta och den allmänna referensräntan som avgör om lånet benämns som en högkostnadskredit eller inte.

Snabba konsumtionslån består ofta av mindre summor och relateras vanligtvis till högre räntekostnader. Det är i de flesta fall upp till långivaren hur stor räntekostnaden ska vara och snabblånen kan därför bli en dyr affär för låntagaren. Om lånet däremot klassas som en högkostnadskredit får långivaren en rad lagstiftade krav att förhålla sig till som syftar till att begränsa kostnaderna för låntagaren.

Vad säger lagen om högkostnadskrediter?

Bestämmelser kring högkostnadskrediter behandlas i konsumentkreditlagen och verkställdes i september 2018. Nedan följer ett urval av de lagstiftade kraven med en tillhörande sammanfattande förklaring.

  • Räntetak – Den nominella räntan får inte vara högre än 40 procentenheter över den allmänna referensräntan. Nominell ränta är lånets kostnad exklusive eventuella tillkommande avgifter.
  • Kostnadstak – Kostnaden för lånet får högst vara det dubbla av lånebeloppet.
  • Engångsavgifter – Låntagaren kan inte ta ut engångsavgifter såsom dröjsmålsavgift eller förseningsavgift. Däremot är det tillåtet med påminnelseavgifter och dröjsmålsränta.
  • Reglering kring marknadsföring – Det finns särskilda bestämmelser för hur en högkostnadskredit får marknadsföras. Ett sådant krav är att det exempelvis måste finnas en upplysande text med tillhörande varningssymbol för att informera låntagaren om att lånet i fråga är en högkostnadskredit.

Högkostnadskredit och ränta

Huruvida ditt lån klassas som en högkostnadskredit eller inte avgörs alltså av relationen mellan lånets effektiva ränta och den allmänna referensräntan. I detta avsnitt går vi igenom dessa två ränteformer samt ger våra tips till dig som planerar att ansöka om en högkostnadskredit.

Effektiv ränta är, till skillnad från den nominella räntan som behandlades ovan, lånets totala kostnad och redovisas årsvis i procent. Här är merkostnader och andra tillkommande avgifter inräknade i en totalsumma, vilket gör att detta blir låntagarens faktiska kostnad för lånet. Det finns därför en risk i att missa tillkommande kostnader om du endast ser över lånets nominella ränta.

Referensräntan är en räntesats som två gånger per år fastställs av Riksbanken och beräknas med underlag i den aktuella styrräntan. Referensräntan syftar till att möjliggöra beräkning av andra räntor. Den senast publicerade referensräntan 2023 ligger på 3,50% och avser perioden mellan 1 juli – 31 december.

Att tänka på vid ansökan om en högkostnadskredit

Vid en ansökan om en högkostnadskredit kan det vara bra att se över och jämföra olika långivares effektiva ränta för att få ett så förmånligt pris som möjligt på ditt lån. Priset hos de olika låntagarna kan skilja sig ganska mycket åt och du kan därför spara en del pengar genom att jämföra de olika företagen.

Ett lån av typen högkostnadskredit bör ses som en kortsiktig ekonomisk lösning när du vill ha tillgång till pengarna snabbt. Det är viktigt att vara medveten om den totala kostnaden för lånet och se till att du inom en relativt snar framtid har ekonomiska förutsättningar att betala tillbaka denna summa. Se därför över den effektiva räntan hos de olika långivarna och inte endast den nominella räntan.

Sammanfattande punkter

  • Huruvida ett lån klassas som en högkostnadskredit eller inte avgörs av förhållandet mellan lånets effektiva ränta och referensräntan.
  • Sedan 2018 finns lagstiftade bestämmelser kring högkostnadskrediter som syftar att begränsa kostnaderna för dig som låntagare
  • Det kan löna sig att jämföra långivare. Kostnaden för lån kan skilja sig åt en hel del hos de olika aktörerna.
  • Det är viktigt att se över den totala kostnaden för lånet för att inte missa eventuella tillkommande avgifter.
  • Var medveten om att snabblån bör betraktas som en kortsiktig ekonomisk lösning och förväntas vanligtvis att återbetalas inom en snar framtid.

Relaterade inlägg

Känns det omöjligt att få lån? Så ökar du dina chanser

Att inte bli beviljad lån kan kännas jobbigt och ibland till och med hopplöst. Att få avslag på sin låneansökan kan bero på en rad olika anledningar men de flesta går att göra någonting åt. Läs mer om du kan förbättra dina chanser att få ditt lån beviljat.

Martin Blohm
Martin Blohm
Vad betyder effektiv ränta och varför är det viktigt?

En vanligt förekommande term i lånesammanhang är effektiv ränta som kort förklarat är den totala kostnaden för ditt lån och redovisas årsvis. Läs mer om effektiv ränta och varför det är viktigt för dig som låntagare

Jonathan Flyxe
Jonathan Flyxe
Nominell ränta – vad betyder det?

Inget lån är gratis. När du lånar pengar av en bank eller annan långivare betalar du också för förmånen. Den främsta kostnaden för ett lån är låneräntan, eller den nominella räntan som den också kallas. Här går vi igenom de viktigaste sakerna du behöver veta om den. 

Jonathan Flyxe
Jonathan Flyxe