Vad betyder effektiv ränta och varför är det viktigt?

Jonathan Flyxe
Jonathan Flyxe

En vanligt förekommande term i lånesammanhang är effektiv ränta som kort förklarat är den totala kostnaden för ditt lån och redovisas årsvis. Summan i den effektiva räntan består både av den ordinarie räntekostnaden, alltså den nominella räntan, samt tillkommande avgifter som exempelvis fakturaavgifter och uppsägningsavgifter.

Vad menas med effektiv ränta?

Den effektiva räntan finns till för att du som låntagare ska få en helhetsbild över lånets totala kostnad och med detta ges möjlighet att lättare kunna jämföra och olika lån och långivare. Att inte utgå från den effektiva räntan i din jämförelse kan i slutändan bli missvisande då olika långivares effektiva ränta i stor utsträckning kan variera.

Trots att den effektiva räntan förmodligen är en av de mest intressanta räntesatserna för låntagaren, är det många som inte fullt ut förstår innebörden av termen. Som nämnt är den effektiva räntan lånets faktiska pris som kan hjälpa dig att räkna på lånets totalkostnad hos olika långivare.

Vad är skillnaden på effektiv ränta och nominell ränta?

Skillnaden mellan nominell ränta och effektiv ränta handlar om de tillkommande kostnaderna. Den nominella räntan är lånets ursprungskostnad där priset inte innefattar några tillkommande kostnader. Den effektiva räntan är däremot lånets totala kostnad och därmed dess faktiska pris. Här adderas tillkommande avgifter utöver den nominella räntesumman. Dessa avgifter kan exempelvis vara fakturaavgifter, uppläggningsavgifter och handläggningsavgifter.

Har du som låntagare inte tillräcklig kunskap angående skillnaden mellan de olika ränteformerna finns en risk att endast utgå från den nominella räntan vid ansökan om ett lån. Detta kan leda till en hel del oväntade kostnader som du inte har planerat för. Därför är det bra att alltid se över den effektiva räntan när du jämför de olika långivarna och dess erbjudanden.

Att räkna ut effektiv ränta

Att beräkna effektiv ränta är komplicerat och görs därför med fördel av yrkesprofessionella enligt en förutbestämd formel framtagen av Europaparlamentet. Långivarna är enligt lag skyldiga att alltid redovisa lånets effektiva ränta och därmed ska den alltid finnas tillgänglig för låntagaren. Det är därför sällan nödvändigt att räkna ut lånets effektiva ränta på egen hand utifrån den officiella formeln.

Beräkna effektiv ränta

Vill man trots detta räkna på det själv är det klokt att dels ta reda på den ursprungliga räntekostnaden samt de tillkommande kostnaderna och sammanställa dessa till en totalsumma. Detta ger givetvis inte en helt exakt bild över den totala kostnaden, utan en mer ungefärlig. Med detta sagt är det förmodligen mer lämpligt att utgå från långivarens egen beräkning av den effektiva räntan.

Det som är viktigast att komma ihåg vid beräkning av effektiv ränta är egentligen att utöver den nominella räntan även addera tillkommande avgifter. För att förtydliga detta kan du exempelvis ställa upp din alternativa formel på följande sätt: nominell ränta + tillkommande avgifter = effektiv ränta.

Sammanfattning av effektiv ränta

  • Effektiv ränta är lånets totala kostnad.
  • Den effektiva räntan kan skilja sig mycket åt hos olika låntagare.
  • Effektiv ränta ger låntagaren en tydligare bild över ett låns faktiska kostnad.
  • Det är komplicerat att beräkna effektiv ränta utifrån den officiella formeln.
  • Långivare är skyldiga att redovisa den effektiva räntan för alla sina lån.

Relaterade inlägg

Nominell ränta – vad betyder det?

Inget lån är gratis. När du lånar pengar av en bank eller annan långivare betalar du också för förmånen. Den främsta kostnaden för ett lån är låneräntan, eller den nominella räntan som den också kallas. Här går vi igenom de viktigaste sakerna du behöver veta om den. 

Jonathan Flyxe
Jonathan Flyxe
Vad är en högkostnadskredit?

Högkostnadskrediter är de lån vars effektiva ränta överstiger 30% eller mer av den aktuella referensräntan och kan betraktas som en dyrare typ av konsumtionslån. Dessa lån har i sin tur särskilda lagstiftade bestämmelser som syftar till att fungera som ett skyddsnät för dig som låntagare.

Jonathan Flyxe
Jonathan Flyxe
Känns det omöjligt att få lån? Så ökar du dina chanser

Att inte bli beviljad lån kan kännas jobbigt och ibland till och med hopplöst. Att få avslag på sin låneansökan kan bero på en rad olika anledningar men de flesta går att göra någonting åt. Läs mer om du kan förbättra dina chanser att få ditt lån beviljat.

Martin Blohm
Martin Blohm