Betalningsanmärkningar – så fungerar det

Martin Blohm
Martin Blohm

Vad är en betalningsanmärkning?

En betalningsanmärkning är notering om att du inte betalat en skuld i tid som lagras i de olika kreditupplysningsbolagens register. Betalningsanmärkningen påverkar din kreditvärdighet negativt och innebär att det kan bli svårt att få lån, köpa saker mot faktura och till och med att teckna hyreskontrakt. 

Det är inte Kronofogden som utfärdar betalningsanmärkningar som många tror. Däremot kan Kronofogden utfärda ett betalningsföreläggande och fastställa en obetald skuld. Den informationen sparas sedan i kreditupplysningsbolagen register. Men det är alltså Kronofogdens beslut som ligger till grund för betalningsanmärkningen.

När får man en betalningsanmärkning?

En betalningsanmärkning registreras inte automatiskt så fort en faktura förfaller. I regel får du ett flertal chanser att betala skulden innan en anmärkning uppstår. De flesta företag kommer att skicka en eller flera betalningspåminnelser om du inte betalar i tid. 

Om du inte betalar trots påminnelserna kommer flertalet företag i första hand att anlita ett inkassobolag som övertar skulden och tar på sig ansvaret att driva in den. Händer det kommer du att få ett inkassokrav, det vill säga en anmodan om att betala skulden från inkassobolaget. De kommer även att lägga på inkassoavgift utöver den ursprungliga skulden, dröjsmålsränta och påminnelseavgift.

Ett inkassokrav kan låta obehagligt men du har i det typiska fallet fortfarande minst ett par chanser på dig att betala skulden innan en betalningsanmärkning registreras. Inkassobolaget skickar till att börja med oftast först ett krav och sedan minst en påminnelse innan de går vidare till Kronofogden. Även om påminnelser och inkassokrav inte leder till en anmärkning innebär det att din skuld växer eftersom avgifter och dröjsmålsränta tillkommer vid varje steg.

Om du inte betalar trots att inkassokraven kommer inkassobolaget slutligen att ta ärendet vidare till Kronofogden genom att begära ett betalningsföreläggande. Om detta sker kommer Kronofogden kommer du att få ett nytt krav den här gången från Kronofogden. 

Att du fått ett betalningsföreläggande innebär inte att du automatiskt kommer att få en betalningsanmärkning. Föreläggandet är precis som inkassokravet fortfarande en anmodan om att betala inom en viss tid eller att bestrida skulden om du anser att den är felaktig. 

Gör du ingenting, alltså varken betalar eller protesterar, räknas det som att du accepterar ditt betalningsansvar och därmed att du är betalningsskyldig. Kronofogden kommer då att fastställa skulden. Den här information plockas sedan upp av kreditupplysningsföretagen som registrerar detta i sina register. Det är detta som är betalningsanmärkningen. 

Kort om betalningsanmärkningar

  • För att du ska få en anmärkning måste någon ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden

  • Vem som helst kan ansöka om ett betalningsföreläggande, både privatpersoner och juridiska personer som företag

  • Betalningsanmärkning uppstår i kreditupplysningsföretagens register när Kronofogden tagit beslut om betalningsföreläggande och fastställt skulden

  • I regel får du en eller flera betalningspåminnelser från den du är skyldig pengar innan något mer händer

  • Många företag överlåter i första hand obetalda skulder till ett inkassobolag. Då får du ytterligare en eller eller par chanser att betala till inkassobolaget innan något mer händer

  • Fordringsägaren måste inte överlåta skulden till ett inkassobolag, de kan ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden direkt

  • Ett krav från Kronofogden innebär inte automatiskt att du får en anmärkning, du kan fortfarande betala eller bestrida skulden om den är felaktig.

  • Om du inte bestrider kravet från Kronofogden räknas det som att du medger att du är betalningsskyldig. Då fastställs skulden och en betalningsanmärkning registreras hos kreditupplysningsföretagen.  

  • En betalningsanmärkning kan försvåra ditt ekonomiska liv. Det kan till exempel bli svårt att teckna abonnemang och det kan vara svårt att bli beviljad lån när du har en betalningsanmärkning.

Hur länge ligger en betalningsanmärkning kvar?

För privatpersoner ligger en betalningsanmärkning kvar i kreditupplysningsbolagens register och syns på kreditupplysningar i exakt tre år från det datum den registrerades. För företag och andra juridiska personer är det fem år som gäller. 

Om du är osäker på om du har en betalningsanmärkning eller inte och hur länge den kommer att ligga kvar kan du kontakta ett kreditupplysningsföretag. De största upplysningsbolagen i Sverige är UC, Bisnode (numera DnB) och Creditsafe. 

Inkassokravet behöver inte leda till en betalningsanmärkning

Har du fått ett inkassokrav? Ingen panik. Att du fått hem ett inkassokrav betyder inte per automatik att du kommer få en betalningsanmärkning, du har fortfarande tid  på dig att betala. Betalningsanmärkningen uppstår först om ett ärende går vidare till Kronofogden.

Det viktiga om du fått ett inkassokrav är att ta tag i saken. Stämmer kravet? Då bör du betala snarast möjligt. Om du inte kan betala bör du kontakta inkassobolaget och be om mer tid och fråga om du kan dela upp betalningen av skulden. I de flesta fall är inkassobolagen både hjälpsamma och villiga att gå med på delbetalning eller att vänta tills nästa lön. De ser hellre att du betalar till dem än att ärendet går vidare till Kronofogden, eftersom det då tar längre tid innan de får sina pengar. Men se till att kontakta dem innan kravfakturan förefaller. 

Krav från Kronofogden

Om du inte betalar ett inkassokrav kommer inkassobolaget till slut att ta ärendet vidare till Kronofogden. Men det finns inget som säger att ett företag måste överlåta skulden till ett inkassobolag. De kan faktiskt ansöka om ett betalningsföreläggande hos Kronofogden direkt. 

Om företaget du är skyldig pengar tagit ärendet vidare till Kronofogden kommer du att få ett betalningsföreläggande. Om det sker ska du först och främst bekräfta att du mottagit delgivningbrevet. Det gör du genom att skriva under brevet och skicka tillbaka det till Kronofogden. 

Det här leder inte till en anmärkning, du bekräftar bara att du mottagit kravet. Du kan fortfarande betala eller bestrida kravet, man brukar få omkring tre veckor på sig att göra detta. Gör du däremot ingenting, alltså varken bestrider kravet eller betalar skulden, kommer Kronofogden att fastställa skulden. Att inte göra någonting räknas nämligen som att du godkänner kravet. Då kommer du att få en betalningsanmärkning. 

Så undviker du en betalningsanmärkning

Betala dina skulder i tid

Betalar du dina räkningar i god tid behöver du aldrig oroa dig för betalningsanmärkningar. Om du är orolig för att missa en faktura, exempelvis för att du reser mycket i jobbet, kan det vara klokt att sätta så många som möjligt av fakturorna på autogiro (automatisk betalning). 

Då dras pengarna automatiskt från ditt konto på rätt datum och du behöver inte tänka mer på saken. Det finns också många smarta ekonomiappar som hjälper dig att hålla reda på dina fakturor. 

Om du får en påminnelse eller ett inkassokrav

En påminnelse eller inkassokrav behöver inte leda till en betalningsanmärkning. De är båda endast uppmaningar om att betala. Betalar du inte så går ärendet till slut vidare till Kronofogden.. Vid påminnelser har företag du är skyldig pengar rätt att ta ut påminnelseavgift (60 kronor) och dröjsmålsränta. Om det är ett inkassobolag som hör av sig ska du även betala inkassoavgift. En viktig sak att komma ihåg är att om du fått ett inkassokrav ska du nu betala till inkassobolaget, inte till företaget du ursprungligen var skyldig pengar. 

Betala eller bestrid

Om du fått en påminnelse, ett inkassokrav eller ett krav från Kronofogden som du anser vara felaktigt ska du bestrida skulden direkt. Gör du ingenting riskerar du att få en anmärkning även fast kravet är felaktigt.

Har du fått ett påminnelsebrev eller ett inkassokrav och inte kan betala på en gång bör du kontakta företaget ifråga och kolla om om det går att utverka en tids uppskov eller någon form av delbetalning. I de flesta fall är det möjligt. De flesta företag och inkassobolag ser hellre att du betalar till dem än att ärendet går vidare till Kronofogden,

Två typer av betalningsanmärkningar

En betalningsanmärkning är en betalningsanmärkning är en betalningsanmärkning, eller hur? Nej, så enkelt är det inte. Betalningsanmärkningar delas in i två underkategorier, allmänna mål och enskilda mål, vanligtvis förkortat till A-mål och E-mål. 

A-mål är anmärkningar som rör skulder till någon del av den offentliga sektor, alltså staten, regioner eller kommuner. Vanliga exempel är obetalda skatter, böter och studieskulder.

E-mål , eller enskilda mål, är skulder till vanliga företag. Om du beställer en vara på nätet och inte betalar fakturan, inte betalar din hyra, eller en kreditkortsfaktura så kommer det bli ett e-mål hos Kronofogden. 

Relaterade inlägg

Känns det omöjligt att få lån? Så ökar du dina chanser

Att inte bli beviljad lån kan kännas jobbigt och ibland till och med hopplöst. Att få avslag på sin låneansökan kan bero på en rad olika anledningar men de flesta går att göra någonting åt. Läs mer om du kan förbättra dina chanser att få ditt lån beviljat.

Martin Blohm
Martin Blohm
Vad händer om man inte kan betala sitt lån?

Som låntagare är det viktigt att vara medveten om vad som kan hända om du inte har möjlighet att betala ditt lån. Läs mer om hur påföljderna kan se ut och ta del av våra bästa råd kring hur du kan förbättra din situation i ett sådant läge.

Martin Blohm
Martin Blohm
UC-score – hur kan jag förbättra mitt kreditbetyg?

UC-score är ett mått på din kreditvärdighet och används i tjänsten Kreditkollen. Här berättar vi mer om vad UC-score är och vad du kan göra för att höja ditt kreditvärde.

Martin Blohm
Martin Blohm