Nominell ränta – vad betyder det?

Jonathan Flyxe
Jonathan Flyxe

Inget lån är gratis. När du lånar pengar av en bank eller annan långivare betalar du också för förmånen. Den främsta kostnaden för ett lån är låneräntan, eller den nominella räntan som den också kallas. Här går vi igenom de viktigaste sakerna du behöver veta om den. 

Vad är nominell ränta?

Den nominella räntan, eller låneräntan, är den räntesats som anges av långivaren och det huvudsakliga priset du betalar för att låna pengar. Nominell ränta anges som procentuell andel av lånebeloppet, uttrycks i procent och beräknas oftast per år.  Det finns dock vissa långivare, exempelvis pantbanker och vissa långivare som fokuserar på snabblån, som anger räntan månadsvis. 

Om en långivare säger att räntan för ett specifikt lån är exempelvis 10 procent så är det så gott som alltid den nominella räntan som avses. Det betyder alltså att du ska betala tillbaka 10 procent av lånebeloppet per år till långivaren. 

Den nominella räntan är dock inte den enda kostnaden för ett lån. Vid varje betalningstillfälle ska du även amortera, alltså betala tillbaka en del av lånebeloppet. Det är dessutom inte ovanligt att olika avgifter tillkommer utöver räntan och det belopp du amorterar.  Av den här anledningen är det inte säkert att den nominella räntan ger en rättvis bild av lånets faktiska kostnad.  

Skillnaden mellan nominell och effektiv ränta

När du lånar pengar är den nominella räntan låneräntan sällan den enda kostnaden för lånet. I regel tillkommer även avgifter som uppläggnings- och avgift. Något som innebär att den faktiska kostnaden för ett lån kan vara högre än vad den nominella låneräntan ger vid handen. I somliga fall betydligt högre. För reda ut hur det förhåller sig med den saken kan man istället titta på den effektiva räntan.

Den effektiva räntan anges precis som den nominella räntan som procentuell andel av lånebeloppet och beräknas alltid på årsbasis. Till skillnad mot den nominella räntan består den effektiva räntan av alla kostnader för ett lån. Den tar alltså med både den nominella räntan plus alla avgifter och andra extra kostnader med i beräkningen. Den effektiva räntan är därför i regel ett bättre mått på hur mycket ett lån egentligen kostar i förhållande till dess storlek än vad den nominella räntan är. 

Vissa lån kan till exempel ha en relativt låg nominell ränta samtidigt som det tillkommer dryga avgifter som gör att den faktiska kostnaden per månad och år utgör en stor andel av lånebeloppet. Somliga snabblån kan komma med en låneränta på omkring 20 procent. Samtidigt tillkommer dryga avgifter, som en uppläggningsavgift på flera hundra kronor och löpande avi- eller handläggningsavgifter. Ibland kan den effektiva räntan därför landa på mer än 100 procent.

Hur beräknar jag den nominella räntan?

Att beräkna den nominella räntan är enkelt. Om du tecknar ett lån på 50 000 kronor och den nominella räntan är 7 procent så blir räntekostnaden 3 500 kronor under det första året (50 000 x 0,07 = 3 500). 

Om du endast känner till lånebeloppet och räntekostnaden (per år) i kronor så gör du tvärtom och dividerar räntekostnaden i kronor med det totala lånebeloppet (3 500 / 50 000 = 0,07 = 7 %). 

Relaterade inlägg

Vad betyder effektiv ränta och varför är det viktigt?

En vanligt förekommande term i lånesammanhang är effektiv ränta som kort förklarat är den totala kostnaden för ditt lån och redovisas årsvis. Läs mer om effektiv ränta och varför det är viktigt för dig som låntagare

Jonathan Flyxe
Jonathan Flyxe
Vad är en högkostnadskredit?

Högkostnadskrediter är de lån vars effektiva ränta överstiger 30% eller mer av den aktuella referensräntan och kan betraktas som en dyrare typ av konsumtionslån. Dessa lån har i sin tur särskilda lagstiftade bestämmelser som syftar till att fungera som ett skyddsnät för dig som låntagare.

Jonathan Flyxe
Jonathan Flyxe
Känns det omöjligt att få lån? Så ökar du dina chanser

Att inte bli beviljad lån kan kännas jobbigt och ibland till och med hopplöst. Att få avslag på sin låneansökan kan bero på en rad olika anledningar men de flesta går att göra någonting åt. Läs mer om du kan förbättra dina chanser att få ditt lån beviljat.

Martin Blohm
Martin Blohm