Jonathan Flyxe
Jonathan Flyxe

Kredit är vanligtvis en annan benämning på ett lån. Att bli beviljad lån eller kredit betyder att du som låntagare får tillgång till pengar som sedan ska betalas tillbaka med en tillkommande kostnad (ränta). Här går vi igenom vad kredit är och vad som kan vara bra att tänka på när du ansöker om ett lån.

Vad betyder kredit?

Kredit är ett ord som oftast används i sammanhang som har att göra med lån av olika slag men kan ha flera betydelser. Vanligtvis innebär kredit ett lån där en summa pengar från en långivare, ofta ett företag, ges till en låntagare som ofta består av en privatperson. Summan lånas ut under en begränsad tidsperiod. Förutom att lånet ska betalas tillbaka, tillkommer vanligtvis även en kostnad för lånet. Det är detta som kallas för ränta.

Det finns många olika former av krediter men när det kommer till lån av krediter mellan just ett företag och en privatperson tillämpas den så kallade konsumentkreditlagen. Lagen är konsumentorienterad och syftar bland annat till att skydda dig som privatperson från allt för höga räntekostnader. Här regleras även bestämmelser kring marknadsföring av krediter och annat som företagen behöver förhålla sig till.

Att ansöka om en kredit som privatperson kan givetvis göras av olika anledningar och storleken på summan kan därav variera. Några exempel på vanliga tillfällen att söka lån är när du som privatperson planerar att köpa en bostad, renovera hemmet, handla vitvaror eller köpa en bil. Utöver dessa lite större krediter är det även vanligt att låna en mindre summa som du behöver få tillgång till snabbt. Dessa typer av krediter brukar gå under namnet snabblån eller konsumtionslån.

Kredit synonym

Det går att påstå att kredit är synonymt med just lån av pengar men som nämnt tidigare kan begreppet även ha andra betydelser. Kredit kan även syfta på ett köp av en vara eller tjänst som konsumenten förväntas betala i efterhand, alltså att handla någonting på kredit. Vid dessa tillfällen är det inte alltid lika vanligt att en räntekostnad tillkommer, alltså att du som konsument behöver betala mer än ursprungspriset. Om du exempelvis handlar någonting på faktura har du ofta 30 dagar på dig att betala tillbaka summan och det är alltså inte säkert att ränta eller andra avgifter tillkommer.

Olika former av kredit

Kredit finns i olika former och det är inte helt enkelt att veta skillnaden mellan dem. Här tar vi upp några vanliga typer av krediter som kan vara bra att känna till för dig som privatperson.

Krediter med rörlig ränta: En kredit med rörlig ränta innebär att kostnaden för lånet, alltså räntan, är föränderlig och påverkas i takt med det allmänna ränteläget. I och med att räntan förändras kan den månadsvisa kostnaden för lånet både bli högre och lägre än vid tidigare betalningstillfällen.

Krediter med fast ränta: En kredit med fast ränta innebär att du som låntagare binder din räntekostnad. Detta betyder att priset för ditt lån kommer att vara detsamma under hela perioden som fastslås i avtalet och påverkas därför inte av det allmänna ränteläget.

Högkostnadskrediter: En ytterligare relevant form av krediter är så kallade högkostnadskrediter. Dessa typer av krediter är, som namnet möjligtvis antyder, lån där räntekostnaden anses vara hög. För att en kredit ska klassas som en högkostnadskredit ska dess rörliga räntekostnad vara 30 % högre än den aktuella referensräntan framtagen av Riksbanken.

⁠Faktura: En annan typ av kredit är när man handlar på faktura. Här köps en vara eller tjänst som betalas för i efterhand. I dessa fall är det inte helt säkert att du som privatperson behöver betala extra i form av ränta. I många fall är det helt enkelt ursprungssumman som ska betalas till långivaren inom den angivna tidpunkten som ska framkomma i avtalet.

⁠Kreditkort: Ett kreditkort betalas oftast månadsvis och är en annan typ av kredit. Här kan kortinnehavaren betala av hela beloppet för aktuell månad eller välja att betala av delar av summan. Betalas inte hela beloppet kommer den kvarvarande summan att läggas på nästa faktura och detta ofta med en tillkommande räntekostnad.

⁠Kontokredit: En kontokredit har att göra med ditt bankkonto. Om du betalar för en vara eller tjänst med ett för lågt saldo på kontot kan betalningen trots detta gå igenom. Du köper alltså en vara eller en tjänst trots att du inte har täckning för det och därav blir detta en kredit. När du väl sker en insättning på kontot dras summan istället vid detta tillfälle.

Att tänka på vid ansökan om kredit

När du som privatperson ansöker om ett lån kommer långivaren att utgå från din så kallade kreditvärdighet. Detta är ett mått på din betalningsförmåga och används för att långivaren ska bilda sig en uppfattning om sannolikheten att du kommer ha råd att betala av lånet under den angivna tidsperioden. Det är alltså inte vem som helst som kan få krediter beviljade och din kreditvärdighet påverkas av olika parametrar som har att göra med din personliga ekonomiska situation. Är din kreditvärdighet låg kan det vara svårt att få lån men det finns effektiva åtgärder som kan förbättra dina chanser.

⁠Nedan kommer några av våra bästa tips för dig som planerar att ansöka om kredit:

  • Ansök bara om krediter som du har råd att betala tillbaka.
  • Läs igenom kreditavtalet mellan dig och långivaren noggrant.
  • Se över om lånets ränta är rörlig eller fast.
  • Ta reda på din UC-score för att få en uppfattning om din kreditvärdighet.
  • Se över om konsumentkreditlagen täcker ditt kreditavtal.

Sammanfattning av kredits betydelse

  • Kredit syftar i många sammanhang på någon form av lån.
  • Vid många former av krediter tillkommer en räntekostnad.
  • En kredit kan även innebära att du handlar någonting som du betalar för i efterhand.
  • Kreditavtal mellan företag och privatpersoner regleras i konsumentkreditlagen.
  • Det finns olika former av krediter som i sin tur innebär olika parametrar att förhålla sig till för dig som konsument.

Vi hoppas att denna text har gett dig en större förståelse för betydelsen av kredit samt vad som kan vara bra att tänka på när du ansöker om ett lån.

Relaterade inlägg

Känns det omöjligt att få lån? Så ökar du dina chanser

Att inte bli beviljad lån kan kännas jobbigt och ibland till och med hopplöst. Att få avslag på sin låneansökan kan bero på en rad olika anledningar men de flesta går att göra någonting åt. Läs mer om du kan förbättra dina chanser att få ditt lån beviljat.

Martin Blohm
Martin Blohm
UC-score – hur kan jag förbättra mitt kreditbetyg?

UC-score är ett mått på din kreditvärdighet och används i tjänsten Kreditkollen. Här berättar vi mer om vad UC-score är och vad du kan göra för att höja ditt kreditvärde.

Martin Blohm
Martin Blohm
Vad är en högkostnadskredit?

Högkostnadskrediter är de lån vars effektiva ränta överstiger 30% eller mer av den aktuella referensräntan och kan betraktas som en dyrare typ av konsumtionslån. Dessa lån har i sin tur särskilda lagstiftade bestämmelser som syftar till att fungera som ett skyddsnät för dig som låntagare.

Jonathan Flyxe
Jonathan Flyxe