Användaravtal

1. Kreditupplysning

Varje ansökan om lån genomgår sedvanlig kreditprövning. Kreditupplysning inhämtas från CreditSafe i Sverige AB och Bisnode Kredit AB av de långivare som Klara Lån samarbetar med. Kreditupplysning inhämtas även från UC AB för de som ansöker om lånebelopp över 50 000 kr.

För det fall att en kreditupplysning inhämtas från UC AB kommer det att registreras en kreditupplysning hos UC AB men du kan få flera omfrågandekopior från de samarbetspartners som behandlat din låneansökan. Dessa omfrågandekopior skickas ut enligt lag och registreras inte som nya kreditupplysningar. I enstaka fall kan vissa av våra samarbetspartners utöver detta ta in ytterligare information som tillägg till informationen från UC AB för att förbättra kvaliteten i kreditbeslutet.

2. Personuppgifter

Användaren har accepterat Klara Låns personuppgiftsavtal.